Anders Norrback förutspår global livsmedelskris

Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP), utryckte sin oro över den globala matproduktionen på SFP:s partidagar i Åbo. Kriget i Ukraina påverkar tillgången till livsmedel då både Ukraina och Ryssland är betydande aktörer på den globala livsmedelsmarknaden.

– Kriget i Ukraina har gjort att Europas ”kornbod” är stängt. Ukraina är en betydande aktör på världsmarknaden för livsmedel, speciellt har man levererat till Europa och norra Afrika, säger Norrback. Svår torka plågar både Indien och norra Afrika. Signaler från Danmark och södra Sverige tyder på att odlingssäsongen där hotas av torka, samtidigt som vårt eget jordbruk genomgår en aldrig förr skådad ekonomisk kris som hotar existensen för många av våra jordbruksföretag, fortsätter Norrback.

Norrback förutspår en livsmedelskris på global nivå. Matpriserna kommer att skjuta i höjd, mer än vad prognoserna förutspår, och många områden i världen hotas av svält på en helt ny nivå.

-Om inte lönsamhetskrisen inom vårt inhemska jordbruk lättar kommer också vi i allt större omfattning att vara köpare av livsmedel på världsmarknaden. Det vi i praktiken då gör är att vi minskar mattallriken för dem som bor i länder där man redan från tidigare har varit tvungna att äta små tallrikar, säger Norrback

-Politiskt kan vi hantera detta genom att på såväl EU-nivå som nationell nivå inse att jordbrukets primära uppgift är att producera livsmedel.  Här måste vi arbeta för en bredare förståelse. Men det kommer också nationellt att krävas lagstiftning som möjliggör att hantera den oligopolsituation som råder inom detaljhandel med livsmedel. Det kommer också att krävas socialpolitiska åtgärder för att trygga mat på bordet åt alla som bor i vårt land. Ju tidigare fler av oss inser detta desto bättre kommer vi att klara utmaningen, konstaterar Norrback

Strand: Ny industri- och innovationspolitik behövs

Det är helt klart att den nya världsordning vi pga. Rysslands aggressioner har framför oss – och de nya block och samarbetskonstellationer som småningom skapas – även för Finlands del kommer att ha enorm inverkan på handelspolitik överlag och särskilt på våra exportnäringar samt teknologianvändning och -utveckling.

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi: Vården på svenska kan inte outsourcas

Svenska folkpartiets partidag går av stapeln som bäst. Under den allmänpolitiska debatten betonade riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi de nya välfärdsområdenas utmaningar med att få verksamheten igång och att trygga vården på svenska. Rehn-Kivi, som sitter i riksdagens social- och hälsovårdsutskott och är fullmäktigeledamot i Västra Nylands välfärdsområde, betonade vikten av samarbete mellan de tvåspråkiga vårdområdena och att det krävs en positiv inställning av både tjänstemän och politiker för att få servicen på svenska att fungera både på pappret och i praktiken. Både Egentliga Finlands och Västra Nylands välfärdsområden har ett lagstadgat samarbetsansvar för den svenskspråkiga servicen.

Läs följande artikel