Strand: Ny industri- och innovationspolitik behövs

Det är helt klart att den nya världsordning vi pga. Rysslands aggressioner har framför oss – och de nya block och samarbetskonstellationer som småningom skapas – även för Finlands del kommer att ha enorm inverkan på handelspolitik överlag och särskilt på våra exportnäringar samt teknologianvändning och -utveckling.

– Nu om någonsin behövs en helt ny industri- och innovationspolitik, gärna så långt som möjligt tillsammans med nordiska partners. Vi bör aktivt arbeta för att skapa sådana utevecklingsplattformer att globala bolag – i synnerhet vad gäller energi- & miljöteknologi på systemnivå – fokuserar sin forsknings- & utvecklingsverksamhet till Finland och Norden. Kvarkenfärjan som Vasa och Umeå finansierat är ett exempel på denna typ av laboratorium. I veckan fick vi även offentliggöra att norska FREYR Batteries utökar sina aktiviteter i Vasa från 90 ha à 130 ha. Ett fabriksområde som motsvarar närmare 200 fotbollsplaner enbart för FREYR, vi har förstås även andra aktörer på kommande. Jag nämner detta eftersom även här finns en mycket stark nordisk dimension och tät strategisk samverkan kring konceptet Nordic Battery Belt, kostaterarar riksdagsledamot Joakim Strand.

– Lämpligt inför Kvarkenrådets 50 års jubileum tar nu globala investerare och fonder själva kontakt för att få presentera finansieringslösningar för en fast förbindelse mellan Finland och Sverige. Att Wärtsilä inkommande vecka inviger koncernens största satsning någonsin just i Finland och i Vasa på ungefär samma ställe där John Wickström utvecklade båtmotorer efter att tillsammans med Henry Ford i Chicago under slutet av 1890-talet utvecklat bilmotorer, visar vad som kan fås till stånd då ett kluster av olika bolag, staden, högskolor och forskare tillsammans på lång sikt utvecklar verksamhetsförutsättningarna. Jag ser att SFP som parti via sina regioner har en unik möjlighet att inför hela Europa visa vägen för en ny industri- och innovationspolitik. Vasa är beredd att gå i bräschen! avslutar Strand.

Bergqvist efterlyser fler nationella åtgärder för att rädda skärgårdshavet

Svenska folkpartiets riksdagsledamot och viceordförande Sandra Bergqvist efterlyste på SFP:s partidag nya tankesätt för att bemöta de förändringar vi står inför.

Läs föregående artikel

Anders Norrback förutspår global livsmedelskris

Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP), utryckte sin oro över den globala matproduktionen på SFP:s partidagar i Åbo. Kriget i Ukraina påverkar tillgången till livsmedel då både Ukraina och Ryssland är betydande aktörer på den globala livsmedelsmarknaden.

Läs följande artikel