Andersson om interpellationen gällande arbetsmarknaden: Ett framtida nordiskt välfärdssamhälle förutsätter samtidigt en nordisk arbetsmarknad

På tisdagen diskuterade riksdagen interpellationen gällande arbetsmarknaden som oppositionspartierna SDP, De Gröna och Vänsterförbundet lämnat in. Gruppordförande Otto Andersson framförde Svenska riksdagsgruppens gruppanförande.

Andersson inleder sitt tal med bakgrund till varför det är särskilt viktigt att förnya arbetsmarknaden genom de åtgärder som regeringen förbereder. 

– Vårt nordiska välfärdssamhälle kan endast tryggas genom fler människor i jobb och fler framgångsrika företag som ger mer skatteintäkter. Vi behöver mer flexibilitet på arbetsmarknaden och en större produktivitet. Samtidigt behöver vi sänka tröskeln för företagare att anställa sin första arbetstagare och ge företagen bättre incitament att växa och verka. Särskilt nu då antalet arbetsgivarföretag oroväckande har minskat, säger Andersson. 

I talet lyfter Andersson upp den globala kontexten vi befinner oss i gällande konkurrenskraften. Kampen om utländska investeringar är stenhård där Finland har svårt att mäta sig med större länder. Den ekonomiska framgång som de övriga nordiska länderna har är ett klart resultat av att de lyckats förnya sin arbetsmarknad. 

– I ett nordiskt perspektiv är regeringens arbetsmarknadsreformer inte exceptionella. Exceptionellt är däremot att vi i Finland har en klart lägre sysselsättningsgrad än de övriga nordiska länderna. Också vi behöver en sysselsättningsgrad på 80 procent. Exceptionellt är också det att kvinnornas arbetsmarknadssituation och de kvinnodominerade branschernas löneutveckling i Finland är sämre än i Sverige. Här måste såväl politiker som arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer ta sitt ansvar, säger Andersson. 

 

Andersson gläds över att SFP:s långvariga målsättning om att främja lokala avtal i alla typers företag nu går framåt. Lokala avtal främjar produktiviteten och den enskilda arbetsplatsens särbehov beaktas bättre. En kombinationsförsäkring för att förbättra den sociala tryggheten för personer som både är företagare och löntagare, och att främja de partiellt arbetsföras möjligheter att delta i arbetslivet är också viktiga ändringar.  

– Ett framtida nordiskt välfärdssamhälle förutsätter samtidigt en nordisk arbetsmarknad också här i Finland, avslutar Andersson.

SFP vill utreda möjlighet till gemenskapsboende i Pörtom

Ekonomin diskuterades flitigt när styrelsen för Österbottens välfärsområde hade möte 19.2.2024. För tillfället ser resultatet för 2023 ut att bli ca 24 miljoner bättre än förväntat och landar då på ungefär -38 miljoner.

Läs föregående artikel

Adlercreutz: Använd Rysslands frysta tillgångar för Ukraina

– Det finns hundratals miljarder i frysta ryska tillgångar i Europa - rent moraliskt och logiskt borde dessa användas för att stödja Ukraina och bygga upp det som Rysslands brutala anfallskrig förstört, säger Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz, som på tisdag deltog i det allmänna rådets möte i Bryssel.

Läs följande artikel