SFP vill utreda möjlighet till gemenskapsboende i Pörtom

Ekonomin diskuterades flitigt när styrelsen för Österbottens välfärsområde hade möte 19.2.2024. För tillfället ser resultatet för 2023 ut att bli ca 24 miljoner bättre än förväntat och landar då på ungefär -38 miljoner.

– Vi är nöjda att resultatet blivit så mycket bättre än planerat. Tyvärr är vi fortsättningsvis väldigt mycket på minus och nya anpassningsprogram kommer att behövas. Samtidigt ska vi utveckla vår verksamhet och bli bättre på vad vi gör, sammanfattar Sari Somppi.

SFP föreslog också tillägg när hyresavtalet för Pörtehemmet behandlades. Närpes stad hade önskat ett längre hyresavtal eftersom fastigheterna ska renoveras, men detta godkändes inte. Istället blev det ett tillägg om att utreda möjligheterna till gemenskapsboende i Pörtom.

– Vi kan inte göra undantag för enskilda fastigheter men vi försöker hitta andra vägar. Gemenskapsboende i Pörtom skulle möjliggöra närservice för åldringarna i nejden, vilket vi tycker att är väldigt viktigt, konstaterar Joacim Sandbacka.

Slutligen diskuterades också skrivelserna från Laihela och Vörå kommun. Ett tillägg godkändes enhälligt i styrelsen.

– Det är bra att frågorna utreds grundligt, säger Gösta Willman. Vi har hela tiden efterlyst konsekvensanalyser av våra beslut.

Tillägget som lyder så här: “Styrelsen önskar en redogörelse för de förändringar som gjorts efter styrelsens beslut samt en utvärdering av de samma till följande styrelsemöte.”

SFP nominerade de första kandidaterna för Europaparlamentsvalet

SFP har nominerat de sju första kandidaterna i Europaparlamentsvalet

Läs föregående artikel

Andersson om interpellationen gällande arbetsmarknaden: Ett framtida nordiskt välfärdssamhälle förutsätter samtidigt en nordisk arbetsmarknad

På tisdagen diskuterade riksdagen interpellationen gällande arbetsmarknaden som oppositionspartierna SDP, De Gröna och Vänsterförbundet lämnat in. Gruppordförande Otto Andersson framförde Svenska riksdagsgruppens gruppanförande.

Läs följande artikel