Wickström vill ha ett utvecklingscampus för svensk service vid Raseborgs sjukhus

SFP:s viceordförande Henrik Wickström hoppas att Raseborgs sjukhus kunde bli ett utvecklingscampus för social- och hälsovårdstjänster på svenska. Enligt Wickström kommer välfärdsområdet i västra Nyland ha det nationella ansvaret för att utveckla social- och hälsovårdstjänster på svenska. Enligt Wickström skulle det vara fint att det potential som finns vid Raseborgs sjukhus skulle användas.

-Jag anser att det skulle vara bra om vi kunde grunda ett utvecklingscampus angående svensk service vid Raseborgs sjukhus. Det kunde handla om bl.a. att stärka svenska kunskaperna bland personalen samt med att utveckla fungerande svenska servicekedjor, säger Wickström. 

Wickström vill att närsjukhusen och dess roll ska stärkas. Raseborgs sjukhus profil förändrades år 2020. Wickström hoppas att sjukhuset nu får utvecklas i lugn och ro. Samarbetet med det nya välfärdsområdet är viktigt, menar Wickström. 

-Ur närservicens och beredskapens perspektiv var det tråkigt att servicenivån försämrades i Raseborg. Jag tror att det finns mycket vi kunde utveckla vid sjukhuset, säger Wickström.

Wickström presenterade ovannämnda tanke då han träffade Helsingfors universitets vicerektor Tom Böhling som även är medlem i HUS styrelse. Wickström kommer att fortsätta diskussioner angående ärendet.

Bergqvist: Läropliktslagen rättas nu till så att skärgårdselever kan få inkvarteringsersättning!

Riksdagen inledde på tisdagen behandlingen av några korrigeringar till den förlängda läropliktslagen. En av dessa korrigeringar gäller inkvarterings- och reseersättningar för läropliktiga, som riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) påpekat att inte beaktar förhållandena i skärgården och på glesbygden.

Läs föregående artikel

Johan Bardy från Kotka återvaldes till SFP Samkretsens ordförande

SFP Samkretsen sammanträdde till kretsmöte i Helsingfors den 26.4.2022 Under kretsmötet återvaldes Johan Bardy till ordförande. Bardy har lett kretsen sedan september 2021. Till vice ordförande återvaldes Pia Tyyskä.

Läs följande artikel