Biaudet: Lagutskottet måste lyfta fram familjevåldet

Lagutskottet har behandlat regeringens proposition om ändring av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt.

Lagutskottet godkände enhälligt att i själva lagparagraferna lyfta fram behovet av att domstolen vid vårdnadstvister alltid bedömer förekomsten av våld i familjen.

– Jag är väldigt glad att riksdagens lagutskott enhälligt gick in för att på paragrafnivå lyfta fram eventuell förekomst av våld inom familjen, då domstolen bedömer villkoren för vårdnad och umgängesrätt. Detta har varit ett tydligt krav från kvinnoorganisationerna under tiotals år, säger riksdagsledamot Eva Biaudet.

– Forskning har visat att domstolarna inte tillräckligt har beaktat förekomsten av våld vid vårdnadstvister, inte ens då det har funnits fällande domar för våldsbrott. Domstolar har trots allt kunnat ge beslut om gemensam vårdnad och oövervakad umgängesrätt. Barn som utsätts eller bevittnar våld kan ta oanad skada och därför är det extra viktigt att det också i lagens paragraf tydligt att förekomsten av våld alltid måste beaktas.

– Som helhet välkomnar jag lagförslaget. Det är en rejäl uppdatering av den gamla lagen. Det motsvarar bättre dagens krav och tillmötesgår olika familjers behov, där barnets intresse och rättigheter alltid kommer först och främst, säger Biaudet.

Blomqvist: Vi måste utveckla värnplikten

Vi behöver ha ett försvar som kan möta alla, också nya, utmaningar och hotbilder.

Läs föregående artikel

SFP i Österbotten nominerade Hans Snellman som kandidat i riksdagsvalet 2019

I samband med kretsstyrelsemötet tisdagen den 4.12 nominerade SFP i Österbotten Hans Snellman från Karleby som kandidat till riksdagsvalet 2019

Läs följande artikel