Biaudet: Skriftligt spörsmål om gynekologiska cancerpatienters undersökningar, rehabilitering och psykosocialt stöd

SFP:s riksdagsledamot Eva Biaudet har idag lämnat in ett skriftligt spörsmål om gynekologiska cancerpatienters undersökningar, rehabilitering och psykosocialt stöd.

– Det har framkommit att gynekologiska cancerpatienter har specialbehov och att det finns utmaningar i koordineringen av rehabiliteringen och hur rehabiliteringsplanerna genomförs. Den allmänna praxisen om att undersökningar och resultat från allmänna screeningar av cellförändringar, s.k. papa-prov, inte markeras i Mina Kanta-sidor förbryllar också, säger Biaudet.

I spörsmålet ställer Biaudet frågorna om hur regeringen kommer att främja koordineringen av cancerpatienternas rehabilitering och att cancerpatienternas skräddarsydda rehabiliteringsplaner genomförs i hälsovården, samt ifall regeringen kommer att skrida till åtgärder så att de i allmänna screeningarna gjorda papa-proven och deras resultat markeras i Mina Kanta-sidor.

Rehn-Kivi: Ungdomarnas mentala hälsa måste prioriteras genast

Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi vill se omedelbara åtgärder för att främja ungdomarnas och studerandenas mentala hälsa. Rehn-Kivi har diskuterat ärendet med både Finlands studerandekårers förbund SAMOK och Finlands studentkårers förbund FSF som bevakar yrkeshögskolestuderandenas respektive universitetsstuderandenas intressen. Det psykiska illamåendet bland ungdomar och studerande har ökat under hela 2000-talet och speciellt under coronapandemin. Rehn-Kivi vill se omedelbara satsningar för att hjälpa situationen.

Läs föregående artikel

Ollikainen: Historisk dag då Finland får sin första nationella trafiksystemplan

Statsrådet överlät idag den 12-åriga trafikplanen till riksdagen. Den riksomfattande trafikplanen är den första av sitt slag och sträcker sig till år 2032. Syftet med planen är att öka långsiktigheten i beslutsfattandet kring trafiksatsningar och i den finns linjedragningar som bland annat berör underhåll och investering av olika former av infrastruktur. Trafikplanen är utarbetad av en parlamentarisk arbetsgrupp som tillsattes av statsrådet 2019.

Läs följande artikel