Centern och SFP i Jyväskylä ingick valförbund den 23.10.2020 inför vårens kommunalval 2021.

Jyväskylä fullmäktige har 67 ledamöter. I det nuvarande fullmäktige har Centern 11 platser. Valförbundets målsättning är att öka dessa platser i det nya fullmäktige år 2021.

  Centern ingår valförbund med glädje. Vi har goda erfarenheter av valförbund med SFP från tidigare fullmäktigeperioderna, säger Centerns kommunorganisations ordförande Aimo Asikainen.

 – Jag är mycket nöjd att vårt samarbete fortsätter igen i och med att de kommande åren kommer att vara utmanande med tanke på ekonomin och servicen. I samarbete finns det styrka, konstaterar Centerns fullmäktigegrupps ordförande Jari Colliander.

  SFP i Jyväskyläs målsättning är att nominera kandidater i det kommande kommunalvalet och det känns nu mycket bra att vi har ett valförbund med Centern. Vi har konstaterat efter de senaste valen att det finns efterfrågan för vår politik. Kandidatnomineringen är på bra väg och vi ser med glädje på det kommande samarbetet, säger Sanna Honkonen ordförande för Jyväskylä SFP.

Valförbundets målsättning är att säkra fungerande grundservice, öka på livskraftigheten via sysselsättning och företagsamhet, fungerande kommunikation och trygga boendemiljöer. Centern och SFP vill vara med och påverka på regionens samarbete så att landskapet kan ta hand om alla och bygga en ljusare framtid.

Rehn-Kivi: Tillgången till adekvata mediciner för patienter med sällsynta sjukdomar måste tryggas

På webinariet som ordnades idag med temat ”Harvinaisten sairauksien hoito Suomessa: onko hoitoa, onko lääkkeitä?” diskuterades tillgången till mediciner för patienter med sällsynta sjukdomar. Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP) som tidigare i år gjort ett skriftligt spörsmål om ärendet stod som värd för tillfället. Systemet för läkemedelsersättning finns till för att trygga att medborgarna till skäliga kostnader får de öppenvårdsläkemedel som behövs vid behandling av olika sjukdomar. I fråga om sällsynta sjukdomar är detta inte fallet i Finland just nu. Till webinariet var följande sakkunniga inbjudna: avdelningsöverläkare Mikko Seppänen från enheten för sällsynta sjukdomar på HUS, direktör för Läkemedelsprisnämnden (HILA) Lauri Pelkonen, specialbarnläkare Kirsi Malmivaara från HUS samt Leena Virtanen från Suomen CF-yhdistys (föreningen för cystisk fibros i Finland), som alla från sin synvinkel konstaterade att det finns stora utmaningarna kring vården av sällsynta sjukdomar i vårt land.

Läs föregående artikel

Torvalds: Välbehövliga beslut om den gemensamma jordbrukspolitiken

Efter två år av utdragna förhandlingar beslutar Europaparlamentet under fredagen om den gemensamma jordbrukspolitiken för åren 2021–2027. – Våra jordbrukare behöver besked om vad som gäller, och den nya politiken kommer minska deras administrativa börda, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds

Läs följande artikel