Torvalds: Välbehövliga beslut om den gemensamma jordbrukspolitiken

Efter två år av utdragna förhandlingar beslutar Europaparlamentet under fredagen om den gemensamma jordbrukspolitiken för åren 2021–2027.
– Våra jordbrukare behöver besked om vad som gäller, och den nya politiken kommer minska deras administrativa börda, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds

Den snart avslutade plenumveckan i Europaparlamentet har präglats av ett stort antal omröstningar om EU:s gemensamma jordbrukspolitik, ofta förkortad CAP, för åren 2021–2027.

Nils Torvalds säger under fredagseftermiddagen, när en omröstning ännu återstår, att han är hyggligt nöjd med resultatet.

– Det paket vi nu beslutar om är på intet sätt perfekt, men innebär ändå flera förbättringar jämfört med den nuvarande CAP:en, som vi har levt med sedan 2014.

– Därtill är det hög tid att jordbrukarna får besked om vad som kommer att gälla fram till 2027.

Nils Torvalds framhåller särskilt att det är viktigt att minska jordbrukarnas administrativa börda.

Striktare regler kring bland annat djurhållning väntas också stärka de finländska jordbrukarnas konkurrenskraft.

– Vårt finländska jordbruk är redan bland de bästa i världen vad gäller ansvarstagande och produkternas kvalitet. Som ”first movers” kommer vi nu kunna dra större nytta av det, när fler länder tvingas ta ansvar på områden där vi ligger i framkant.

Nils Torvalds noterar att ett av de nästan 2.000 förslagen i CAP:en – om att endast produkter som innehåller kött ska få märkas som till exempel hamburgare eller biff – har rönt särskilt stor uppmärksamhet under veckan.

– Förslaget handlar närmast om konsumentskydd, och väcktes därför i fel sammanhang.

Den gemensamma jordbrukspolitiken blir, med en omslutning på drygt 330 miljarder euro, den nästa största utgiftsposten i EU:s fleråriga budgetram för 2021–2027.

CAP:en kommer nu att förhandlas slutligt i en trialog mellan Europaparlamentet, kommissionen och medlemsländerna i rådet.

Centern och SFP i Jyväskylä ingick valförbund den 23.10.2020 inför vårens kommunalval 2021.

Jyväskylä fullmäktige har 67 ledamöter. I det nuvarande fullmäktige har Centern 11 platser. Valförbundets målsättning är att öka dessa platser i det nya fullmäktige år 2021.

Läs föregående artikel

Varför är det viktigt att uppmärksamma de samiska språken?

Under veckan som gick uppmärksammade vi den samiska språkveckan. Språkveckans syfte är att sprida medvetenheten samt synliggöra språken i offentliga rum och höja språkens status. I Finland talas tre av de nio samiska språk som finns kvar.

Läs följande artikel