Den nya riksdagen har inlett sitt arbete

Vid skrivande stund har riksdagen nyss inlett sitt höstarbete och om några veckor är det dags för regeringen Orpos första budgetmangling. Trots att riksdagsvalet hölls redan den andra april är det egentligen först nu, fem månader senare som riksdagen inleder sina normala veckorutiner. Orsaken till detta är regeringsförhandlingarna som höll på i cirka åtta veckor på Ständerhuset i Helsingfors. Riksdagen behandlade sedan det nya regeringsprogrammet i juni innan sommarpausen började.

Texten ingår i SFP:s medlemstidning Medborgarbladet. Vill du ha tidningen? Bli medlem i SFP här. 

Under den första veckan nu i september behandlade riksdagen statsrådets meddelande om främjande av likabehandling, jämställdhet och icke-diskriminering i det finländska samhället. När processen kring meddelandet inleddes förutsatte vi i SFP att meddelandet är ambitiöst, trovärdigt och konkret samt ska beakta de över hundra sakkunnighöranden. Att det reserveras budgetmedel och att arbetet fortsätter även efter att meddelandet har getts. Som slutresultat fick vi ett meddelande som hela regeringen står bakom och som vi kan vara nöjda över. I meddelandet konstateras tydligt: ”Regeringen och alla dess ministrar tar avstånd från rasism och motsätter sig all slags extremism samt förbinder sig till aktivt arbete mot rasism både i Finland och internationellt.” Detta är helt nödvändigt. Inte minst med tanke på vår landsbild och Finlands internationella anseende. Men också för att regeringssamarbetet kunde fortsätta och regeringens handlingsförmåga kunde säkerställas.

Det viktigaste syftet med meddelandet är ändå helt entydigt. Det är att Finland ska vara ett land, där var och en kan leva trygg och accepterad. Just och exakt såsom man är. Och för att alla som kommer till Finland kan känna sig välkomna samt att alla som i sin vardag blir offer för rasism, med större tillförsikt ska kunna blicka mot framtiden. Och att varje människa som diskrimineras vet att regeringen och riksdagen tar det på allvar, och att vi kommer att fortsätta arbetet för ett mer jämlikt Finland. Efter att meddelandet diskuterats fick regeringen riksdagens förtroende. 

Inom kort kommer riksdagen att få börja behandla regeringens budgetförslag i riksdagens olika utskott. Själv är jag medlem i finansutskottet som kommer att ge det slutgiltiga betänkandet om budgeten. Lite senare på hösten kommer regeringen Orpo att ge sina första stora lagförslag.  I kommande nummer av Medborgarbladet ser jag fram emot att få berätta om riksdagsgruppens arbete kring budgeten och de viktigaste lagförslagen.

Bara startskottet, säger Mikaela Nylander om regeringens meddelande mot rasism

En lång debatt i riksdagen följde efter Statsrådets överlämnande av meddelandet om främjande av likabehandling, jämställdhet och icke-diskriminering. Den 6 september debatterades för första gången rasism på den här nivån i Finland. Men vad innehåller egentligen pappret? Mikaela Nylander, statssekreterare för undervisningsminister Anna-Maja Henriksson (SFP), spelade en central roll i utformningen av dokumentet och ger Medborgarbladet sina insikter om dess betydelse och målsättning.

Läs föregående artikel

Klimatadaption ur ett större perspektiv: lärdomar från Finland och Norden

Medan klimatförändringen påverkar samhällen över hela världen på olika sätt, står Finland och de andra nordiska länderna inför en komplex utmaning: att anpassa sig till ett nytt, mer oförutsägbart klimat. En av forskarna bakom den nyutgivna rapporten, Towards enchanced climate change adaptation in the Nordic Region, Irmelin Gram-Hanssen, ger oss svar på frågor om klimatadaptionens betydelse och utmaningar hos oss.

Läs följande artikel