Egentliga Finlands välfärdsområdesfullmäktige valde att förbigå kunskaper i svenska för den högsta chefen

Egentliga Finlands välfärdsområdes fullmäktige sammanträdde idag till sitt första möte. På mötet gjordes det personval till de olika förtroendemannaposterna. På mötet behandlade man även kompetenskraven för välfärdsområdesdirektören. I beslutsförslaget föreslogs det att direktören endast skulle behöva nöjaktiga kunskaper i båda nationalspråken.

– Vi i SFP kunde inte godkänna ett beslut där man inte lyfter fram vikten av att den högsta chefen skall kunna svenska. Vårt välfärdsområde är tvåspråkigt, här lever 27 000 svenskspråkiga invånare, och vi kommer att ha ett digert samarbete med både Österbotten och Åland. Vi ansvarar även för koordineringen av den svenska servicen, varför högsta chefen bör ha goda kunskaper i svenska, säger gruppordförande Åsa Gustafsson. 

– Vi föreslog att kompetenskraven gällande språken bör vara utmärkta kunskaper i finska och goda kunskaper i svenska. Majoriteten av de andra partierna ville inte stå bakom SFP:s ändringsförslag, och därför gick frågan till omröstning. Vänsterpartiet var det enda partiet som understödde. Här ser vi hur de andra partierna under valtider säger att de talar för svenskan, men när det kommer till konkreta beslut, så är man inte färdig att försvara svenskan, säger Gustafsson. 

Rösterna föll 15 – 64 varefter man beslöt att den nyvalda välfärdsområdesstyrelsen nu kommer att bestämma hur språkkraven tas i beaktande vid valet av välfärdsområdeschefen.

Wickström: Ledande tjänsteinnehavare behövs för att ansvara för den svenskspråkiga servicen

SFP:s vice ordförande och fullmäktigeledamot i Västra Nylands välfärdsområde Henrik Wickström anser att det är viktigt att det finns en ledande tjänsteinnehavare i området som kan koordinera och stödja ordnandet av den svenskspråkiga servicen.

Läs föregående artikel

Blomqvist: En ambitiös klimatlag stöder våra klimatmål

Regeringen avlät i dag sitt lagförslag gällande Klimatlagen. Senaste vecka publicerade den internationella klimatpanelen IPCC sin senaste rapport med fokus på klimatanpassning.

Läs följande artikel