Ett välmående och inkluderande Österbotten

Resolution från Kretsmötet 11.4: För SFP i Österbotten är servicen på vårt modersmål central, oberoende vilken reform som genomförs. Svenskspråkiga förvaltningslösningar skapar förutsättningar för en vidareutveckling av det svenska språket och garanterar att vi även i framtiden har ett välfungerande tvåspråkigt land.

SFP i Österbotten vill se en levande landsbygd, skärgård och stad som utvecklas hand i hand. I Österbotten skapar vi förutsättningar för ett fungerande och framgångsrikt samhälle. Vi är miljö- och välfärdsföregångare. Vi behöver omedelbara satsningar på en fungerande och smidig infrastruktur. Vi vill stöda hållbara innovationer som regionens aktörer utvecklar.

En god social- och hälsovård är en grundtrygghet. Vi måste slå vakt om den också i framtiden.

För att vi ska ha världens bästa skola även i framtiden behöver finansieringen tryggas. Vi har då möjlighet att prioritera innehållet och skapa en trygg skola för alla.

Andelen människor som marginaliserats och av olika anledningar blivit utanför samhället är för stor.  Satsningar på välmående måste göras nu för att förebygga utslagning i alla ålders- och samhällsgrupper. Vi ska bli bättre på att ta vara på allas resurser i ett inkluderande Österbotten.

Tillsammans är vi en motkraft till populismen. SFP ser allvarligt på desinformation och vill öka det källkritiska tänkandet i alla diskussionsforum. Vi vill föra en demokratisk och ärlig politik.

SFP i Österbotten anser att vår finlandssvenska röst ska höras i Bryssel. En röst på SFP i EU-valet 26.5.2019 garanterar detta!

SFP i Österbotten återvalde Martin Norrgård till kretsordförande

Svenska folkpartiet i Österbotten samlades till kretsmöte i Kronoby folkhögskola den 11 maj. Martin Norrgård från Vasa blev återvald som ordförande för kretsen. Till viceordförande återvaldes Brita Brännbacka-Brunell från Jakobstad och Henrik Antfolk från Kristinestad.

Läs föregående artikel

Torvalds tacksam: ALDE måste vara brobyggare

Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) omvaldes i EU-valet igår 26.5, med 46 448 personliga röster. Torvalds gjorde därmed ett ännu bättre val än valet 2014.

Läs följande artikel