EU-parlamentti hyväksyi troikkaraportin

Rapporten utvärderar hur de fyra s.k. programländerna behandlades då den ekonomiska krisen tvingade dem att söka ekonomiska räddningsprogram från de övriga Eurozonsländerna och IMF.

Räddningsprogrammen koordinerades av den s.k. Trojkan bestående av EU-kommissionen, IMF och Europeiska centralbanken. SFP:s europaparlamentariker Nils Torvalds har fungerat som den liberala gruppens föredragande och talesperson för rapporten.

– Ingen kunde förutspå hur omfattande den ekonomiska krisen kunde ha blivit och inga tillräckliga räddningsmekanismer fanns i beredskap. Att Trojkan etablerades var inte enbart nödvändigt för att förhindra okontrollerade statskonkurser i programländerna, utan också för att förhindra en finansiell kollaps i EU och övriga världen, säger Torvalds.

En del politiker har försökt att använda rapporten för att beskylla EU-kommissionen och trojkan för de fel och de stora sociala problem som nu finns i programländerna. De försöken fick dock inget stöd i dagens omröstning.

– Det är utan tvekan så att det är de nationella politikerna i programländerna som bär det yttersta ansvaret för vad som hände där. Det är billigt politiskt spel att försöka dölja egna misstag och utmåla EU-kommissionen, trojkan och indirekt Finland, som varit med och finansierat nödlånen, som Svarte Petter. Jag hoppas att väljarna i programländerna genomskådar dessa politikers försök att rädda sig själva genom att skylla på andra, säger Torvalds.

Det betyder dock inte att trojkan är fri från misstag. Det finns många lärdomar att göra, inte minst gällande den interna koordineringen i trojkan och IMFs roll.

– Med det värsta av krisen nu bakom oss bör vi ta vara på möjligheten att etablera ett bättre krishanteringssystem med en tydligare demokratisk ansvarighet. Det stora sociala lidandet och den oacceptabelt höga arbetslösheten visar också varför vi måste göra reformer för att inte hamna i samma situation på nytt, säger Torvalds.

Nils Torvalds har föreslagit en modell där posten som ordförande av Eurogruppen skulle bli ett heltidsuppdrag och där denne skulle ingå som vice ordförande i EU-kommissionen. Samtidigt skulle den nuvarande europeiska stabilitetsmekanismen utvecklas till en europeisk valutafond för att se till att en tillräcklig beredskap finns i framtiden.

– Ekonomisk krisberedskap är som en brandkår. Om man har en brandkår som snabbt kan rycka ut och har bra redskap då det börjar brinna kan man snabbt begränsa skadorna. Men utan en brandkår blir skadorna lätt katastrofala. Precis samma sak är det med våra krissystem. Det är viktigt att de finns på plats även om vi hoppas att de aldrig behöver användas, avslutar Torvalds.

Mats Nylund kräver strängare villkor för utländsk mat

På tisdagen behandlades regeringens redogörelse om livsmedelssäkerheten i riksdagen. SFP:s riksdagsledamot Mats Nylund anser att redogörelsen är bra, men att den inte löser alla problem.

Läs föregående artikel

Europaparlamentet godkände ny dataskyddsförordning

Efter drygt två år av arbete röstade Europaparlamentet idag om dataskyddsförordningen.

Läs följande artikel