Mats Nylund kräver strängare villkor för utländsk mat

På tisdagen behandlades regeringens redogörelse om livsmedelssäkerheten i riksdagen. SFP:s riksdagsledamot Mats Nylund anser att redogörelsen är bra, men att den inte löser alla problem.

– I Finland kan vi vara stolta över att våra livsmedel hör till de säkraste i världen. Smittämnen förekommer ytterst sällan i vår mat, och i de flesta fall så härrör sig smittan från utlandet, konstaterar Nylund.

För producenterna betyder den höga livsmedelssäkerheten även höga kostnader. Nylund anser att man borde minska på byråkratin och kostnaderna för producenterna, utan att äventyra konsumenternas livsmedelssäkerhet.

För konsumenten är det viktigt att veta varifrån maten kommer. Genom ursprungsmärkningen kan konsumenten göra medvetna val och detta ökar även livsmedelssäkerheten. Därför borde det vara obligatoriskt att alla produkter har ursprungsbemärkning.

– Genom att förkorta livsmedelkedjan, kan vi öka på säkerheten. Då offentliga institutioner, kommuner och staten, gör offentliga upphandlingar måste vi ställa samma krav på livmedelssäkerhet på utländska produkter som på inhemska, kräver Nylund. På detta sätt kan vi öka säkerheten, stöda den inhemska produktionen och få bättre mat till våra skolor, dagis och ålderdomshem, avslutar Nylund.

Torvalds: Penningtvättsdirektivet bör förbättras

Europaparlamentet röstade idag om det fjärde penningtvättsdirektivet. Direktivets målsättning är att skapa striktare regler för att försvåra penningtvätt och skatteflykt.

Läs föregående artikel

EU-parlamentti hyväksyi troikkaraportin

Rapporten utvärderar hur de fyra s.k. programländerna behandlades då den ekonomiska krisen tvingade dem att söka ekonomiska räddningsprogram från de övriga Eurozonsländerna och IMF.

Läs följande artikel