Familjeledighetsreformen ska få kosta

SFP:s vice ordförande och riksdagsledamot Anders Adlercreutz anser att regeringens utgångspunkt under hela beredningsprocessen har varit fel.

Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko har meddelat att familjeledighetsreformen som regeringen försökt utarbeta har fallit. Beredningen kommer inte att fortskrida på grund av att reformen skulle kräva mer resurser.

SFP:s vice ordförande och riksdagsledamot Anders Adlercreutz anser att regeringens utgångspunkt under hela beredningsprocessen har varit fel.

– En reform av familjeledigheterna behövs för att förbättra jämställdheten, sysselsättningen, familjernas situationer och för att öka smidigheten på arbetsmarknaden. Dessa är målsättningar som gynnar oss alla. En av våra största utmaningar är en för låg sysselsättningsgrad. Expertisen är enig om att den här reformen behövs för att vårt samhälle som helhet ska vara konkurrenskraftigt, säger Adlercreutz.

Under sin halvtidsgranskning våren 2017 fattade regeringen beslut om att den eventuella familjeledighetsreformen skulle vara kostnadsneutral.

– Familjeledighetsreformen ska vara en verklig helhetsreform för ett mer jämställt familje- och arbetsliv. Regeringens inställning till reformen var från början fel. En reform av denna kaliber ska få kosta – att främja jämställdhet och sysselsättning ska kunna gå före kortsiktig kostnadsneutralitet. Jag hoppas att det sista ordet inte ännu är sagt i denna långdans och vädjar nu till regeringen – ta ert förnuft till fånga. Ni får gärna använda er av den modell vi presenterat.

Finland ska vara cancervårdens modelland

- I internationell jämförelse är cancervården i Finland på toppnivå. Men det finns givetvis områden där vi kan bli ännu bättre, säger riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi.

Läs föregående artikel

Oppositionen interpellerar om ojämlikhet i utbildningen

Det är en ödesfråga för Finland hur vi lyckas stoppa ojämlikhetstrenden bland barn och unga, säger SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson

Läs följande artikel