Finland ska vara cancervårdens modelland

– I internationell jämförelse är cancervården i Finland på toppnivå. Men det finns givetvis områden där vi kan bli ännu bättre, säger riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi.

Vi borde bland annat satsa mera på att följa upp de personer som i unga år haft cancer och fått cytostatikabehandling. Det har visat sig att de har en större benägenhet för komplikationer senare i livet i form av hjärt- och kärlsjukdomar. Vi måste se till att det finns tillräckliga resurser för förebyggande vård och uppföljning av redan tillfrisknade.

Vårdreformen för också med sig nya utmaningar, eftersom de regionala skillnaderna riskerar att öka. Inte heller finansieringen för cancerforskningen får riskeras i och med de nya modellerna för landskapens finansiering. Här är det av yttersta vikt att det planerade nationella centret för cancervården i Finland, FICAN, kan bli av.

– Gemensamma projekt såsom Mallimaa2020, där cancerorganisationerna och läkemedelsindustrin tillsammans arbetar fram individuella vårdmetoder för den enskilda patienten, är viktiga för att Finland även i fortsättningen ska vara ett modelland då det kommer till cancervård, säger Rehn-Kivi.

Fortsatt svår människorättssituation i Turkiet

Sedan kuppförsöket 2016 har mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstaten gradvis försvagats i Turkiet.

Läs föregående artikel

Familjeledighetsreformen ska få kosta

SFP:s vice ordförande och riksdagsledamot Anders Adlercreutz anser att regeringens utgångspunkt under hela beredningsprocessen har varit fel.

Läs följande artikel