Grotenfelt:Pressat läge gällande närdagisplatser för svenskspråkiga barn i södra Helsingfors

Tisdagen den 12.4 meddelade Barnavårdsföreningen i Finland att verksamheten vid två daghem i södra Helsingfors läggs ner i juli 2022.
Som bakomliggande orsak till att Daghemmet Arbetets Vänner och Daghemmet B. E. von Schantz stängs anges att lokalerna inte i framtiden kan uppfylla myndigheternas kvalitetskrav på utrymmen för småbarnspedagogik. Barnavårdsföreningen har lämnat dessa två daghem utanför stadens upphandling av dagisplatser.

– Beskedet kommer med mycket snäv tidtabell. Familjerna och staden har nu väldigt begränsat med tid för att anpassa sig till situationen. Jag upplever att barnens bästa inte har satts i första rummet i denna process. Informationsgången mellan Barnavårdsföreningen och staden behöver förbättras, säger Nora Grotenfelt, ordförande för den svenska sektionen vid Nämnden för fostran och utbildning.

Barnen som för närvarande vårdas på daghemmen Daghemmet Arbetets Vänner och Daghemmet B. E. von Schantz har även efter stängningen kvar sin plats inom Helsingfors stads småbarnspedagogik. Helsingfors stad har ansvar för att barnen får plats på ett annat daghem från och med augusti.

– Nu bör fokus ligga på att hitta lämpliga platser i närområdet för alla barn så fort som möjligt, säger Grotenfelt.

Blomqvist: Viktigt med uppdaterad och heltäckande analys av det nya säkerhetspolitiska läget

Idag gav regeringen sin redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön till riksdagen. Det är frågan om en komplettering till statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse, som ges till följd av de omfattande förändringarna i Finlands säkerhetspolitiska läge efter Rysslands anfall mot Ukraina.

Läs föregående artikel

Adlercreutz ställer upp i riksdagsvalet

Svenska riksdagsgruppens ordförande riksdagsledamot Anders Adlercreutz siktar på fortsatt förtroende som riksdagsledamot. Han meddelade idag att han ställer upp som kandidat i det kommande riksdagsvalet 2023.

Läs följande artikel