Haglund: Förstör inte relationen till Sverige, Soini!

Utrikesminister Soinis Sverigepolitik förbryllar Svenska folkpartiets ordförande Carl Haglund. Denna vecka meddelade Soini att relationerna mellan Sverige och Finland kommer att försämras på grund av flyktingkrisen.

Förutom att hota med försämrade relationer antyder utrikesministern att Sverige hjälper människosmugglare och terrorister.

– Då vårt land får en ny utrikesminister brukar denna ägna sitt första år åt att bygga upp goda relationer till andra länder. Här har dessutom Sverige haft en speciell roll som vårt närmaste grannland. Nu har sannfinländska utrikesministern Soini valt att göra tvärtom. När läget i Europa är så spänt som det är, borde Finlands ministrar gjuta olja på vågorna och bygga broar. Istället väljer Soini att lägga dynamit under bron, säger Haglund.

Soinis första besök till svenska kollegan Wallström i Sverige i juni detta år var i sin tur en uppvisning i minimal öppenhet och brist på framåtanda. Praxisen har varit öppenhjärtiga samtal med samsyn kring gemensamma strategiska frågor och vårdande av god grannsämja. Också pressen har tidigare haft sin givna roll i bevakningen av träffarna. Allt detta uteblev vid utrikesministerns första besök till Sverige.

– Vår utrikesministers inställning till Finlands viktigaste handelspart och närmsta granne i väst är synnerligen oroväckande. Om detta är hela regeringens linje är det inte bara oroväckande utan också synnerligen ogenomtänkt, säger Haglund.

Bevara Y-tåget!

SFP:s riksdagsledamöter och många fler åkte Y-tåget på tisdagsmorgonen för att samla in namn till en namnlista som ska överräckas till trafik- och kommunikationsminister Anne Berner.

Läs föregående artikel

Att skära i utbildningen är att skära i framtiden

Är regeringens egentliga målsättning att minska antalet universitet och yrkeshögskolor?

Läs följande artikel