Helen Honkasaari vill leda SFP i Åbo

Helen Honkasaari ställer sig till förfogande för ordförandeposten inom SFP i Åbo. Honkasaari har varit med i Åbopolitiken sedan 2015, först som medlem i Svensk Ungdom och sedan som medlem i SFP. Hon har tidigare haft förtroendeuppdrag inom Åbo stads bildningssektor och sitter nu som suppleant för nämnden för fostran och undervisning.

Honkasaari ser stor potential i föreningen och vill jobba för SFP i Åbos profil; en stark värdeliberal och handlingskraftig lokalavdelning. Kommunalvalet på sommaren visade att SFP i Åbo har handlingskraft och driv som bör förvaltas för framtiden. 

– Jag vill se ett SFP i Åbo som utöver stenhård intressebevakning, också gör politik som har stark förankring i vår identitet som ett liberalt folkparti. Som förening har vi varit aktiva med att bevaka våra väljares intressen bl.a. inom utbildningsfrågor, men vi står strax inför nya val och nya utmaningar. I och med välfärdsområdesvalet i januari 2022 och riksdagsvalet 2023, vill jag se en lokalavdelning som modigt tar på sig en samhällsbyggande roll, säger Honkasaari.  

Honkasaari är utbildad historiker (fil.mag.) med en bakgrund som föreningsaktiv och -anställd. Hon har jobbat bl.a. som generalsekreterare på Åbo Akademis Studentkår och som projektledare på Finlands Ungdomsfullmäktiges Förbund. Denna erfarenhet har gett Honkasaari kunnande inom delaktighetsfrågor och påverkansarbete. 

– Det som alltid gett mig energi och motivation för att jobba med, och i föreningar, har varit ett fokus på de gemensamma målen och dialog. Vår tids utmaningar kräver lösningar som utarbetas över gränser. Jag vill jobba för att vi inom SFP i Åbo drar vårt strå till stacken i frågor om en grön och smart stadsutveckling. Likaså för lösningar som gynnar sysselsättning och företagande i staden och värderar stadsbornas välfärd samt välmående, tillägger Honkasaari. 

SFP i Åbo håller höstmöte den 25 november där ordförande för verksamhetsåret 2022 väljs.

Bergqvist: Verksamheten vid Hitis och Raumo sjöbevakningsstationer måste säkras

Riksdagsledamöterna Sandra Bergqvist (SFP) och Matias Marttinen (Saml.) har lämnat in ett skriftligt spörsmål om bevarandet av Hitis och Raumo sjöbevakningsstationer. I samband med Gränsbevakningsväsendets åtstramningsplaner har det uppstått en diskussion om att lägga ned en del av sjöbevakningens lokaler. Riksdagsledamöterna ser indragninge

Läs föregående artikel

Bergqvist vill se mera språkbad

SFP:s viceordförande, riksdagsledamot och Folktingets ordförande Sandra Bergqvist efterlyser flera möjligheter till språkbad i både daghem och skolor.

Läs följande artikel