Henriksson diskuterade Nato-frågan med sin svenska partiordförandekollega Annie Lööf (C)

SFP:s ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson hade idag ett telefonsamtal med sin kollega Annie Lööf, Centerpartiet i Sverige.

– Vi uppdaterade varandra om situationen i våra respektive länder, gällande den säkerhetspolitiska diskussionen i Finland och Sverige. Jag berättade för min vän Annie, om vad som nu sker i Finland, att aktualitetsredogörelsen gällande säkerhetspolitiken ges till  riksdagen inom kort, och att partierna i Finland nu går grundliga diskussioner internt, berättar Henriksson.

Centern i Sverige och Svenska folkpartiet i Finland är för medlemskap i Nato.

– Såväl Annie som jag ser det som önskvärt att Finland och Sverige går sida vid sida och kunde hålla ungefär samma tidtabell då det gäller en eventuell Nato-medlemskapsansökan, säger Henriksson och konstaterar att  bägge länderna naturligtvis själva ändå måste  göra  sina egna beslut. För Finlands del ser jag det som uppenbart att beslut kommer att fattas under våren, avslutar Henriksson

Centern i Sverige är systerparti med Svenska Folkpartiet i Finland. Också Liberalerna i Sverige är SFP:s systerparti.

Granroth: Tiden för NATO är inne

I sitt partiprogram “Ett mänskligt och framgångsrikt Finland” har Svenska folkpartiet som målsättning att Finland år 2025 är medlem av NATO. SFP i Helsingfors kretsordförande Simon Granrothdelar med sig av sina tankar kring ämnet.

Läs föregående artikel

Henrik Antfolk ny ordförande för SFP i Österbotten

Svenska folkpartiet i Österbotten har på sitt kretsmöte den 9 april 2022 i Lappfjärd valt ny styrelse och presidium. Henrik Antfolk från Kristinestad valdes till ny kretsordförande. Till vice ordföranden valdes Carola Bengs Lattunen från Malax och Mikael Lindvall från Nykarleby.

Läs följande artikel