Granroth: Tiden för NATO är inne

I sitt partiprogram “Ett mänskligt och framgångsrikt Finland” har Svenska folkpartiet som målsättning att Finland år 2025 är medlem av NATO. SFP i Helsingfors kretsordförande Simon Granrothdelar med sig av sina tankar kring ämnet.

Ett fördjupat nordiskt försvarssamarbete eller en EU försvarsallians presenteras oftas som alternativ till ett medlemskap i NATO, men Simon Granroth är av de åsikten att det mer är frågan om viktiga kompletterande skyddsåtgärder än ett substitut för NATO.

– Sverige och Finland är de enda nordiska länderna som inte hör till NATO då Norge, Island och Danmark är fullvärdiga medlemmar. I synnerhet med Sverige är vårt samarbete gott och tätt, men det ersätter inte det skydd som NATO:s femte artikel garanterar. NATO utesluter ändå inte på något vis ett tätt nordiskt försvarssamarbete utan om något skulle ett medlemskap kunna intensifiera samarbetet, säger kretsordförande Simon Granroth.

– Ett gemensamt EU-försvar har diskuterats tidigare, men av EU:s 27 medlemsländer är 21 redan medlemmar i NATO. Således har idéen fallit platt i brist på intresse. Behovet finns helt enkelt inte, tillägger Granroth.

Vad Rysslands möjliga reaktion är ifall Finland lämnar in en medlemsansökan, och huruvida vi riskerar att eskalera säkerhetsläget är i nuläget oklart.

– Det här är ett så kallat Moment 22, det vill säga huvudorsaken till att vi vill med i NATO är att Putins Ryssland är opålitligt och volatilt medan orsaken till att vi inte vågat söka tidigare är också att Putins Ryssland är opålitligt och volatilt. Så vart vi än vänder oss ser alternativen dåliga ut. Det bästa och mest uppenbara alternativet tycks ändå vara att få säkerhetsgarantier för tiden under ansökningsprocessen och sträva efter ett NATO-medlemskap så snabbt som möjligt. I bästa fall tillsammans med Sverige, säger Granroth.

– Jag skulle förstås helst se en värld där varken försvarsallianser eller vapen behövs och ingen längre känner till ordet militär. Men de som inte kan försvara sig är utlämnade åt de som är villiga att godtyckligt använda våld som maktmedel. Då är det bättre att försvara sig tillsammans, avslutar Granroth.

Blomqvist: Viktiga beslut som för energiförsörjningen bort från fossil importenergi

Ministerarbetsgruppen för beredskap fattade i dag beslut om riktlinjer som skall säkerställa produktionen av energi till ett rimligt pris, öka självförsörjningsgraden och påskynda energiomvandlingen bort från fossila bränslen.

Läs föregående artikel

Henriksson diskuterade Nato-frågan med sin svenska partiordförandekollega Annie Lööf (C)

SFP:s ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson hade idag ett telefonsamtal med sin kollega Annie Lööf, Centerpartiet i Sverige.

Läs följande artikel