Henriksson om Sannfinländarnas angrepp på svenskan i Finland

Vittnar om en oerhört snäv syn på det land vi byggt tillsammans

Svenska folkpartiets ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson säger att Finlands tvåspråkighet är en rikedom, inte en belastning. Henriksson fördömer Sannfinländarnas mål att kraftigt försämra svenskans ställning i Finland.

– Det är beklämmande att ta del av Sannfinländarnas tankar om det svenska i Finland. Deras åtgärder där de också vill öppna grundlagens språkskydd, skulle i praktiken drastiskt inskränka den svenskspråkiga befolkningens rätt till grundläggande service på sitt eget språk, svenska. De ifrågasätter att Finland som nation byggts upp på såväl svenska som finska och att tvåspråkigheten är en viktig del av vår identitet som ett nordiskt välfärdsland, säger Henriksson.

– Att slopa all obligatorisk undervisning i svenska, att slopa alla krav på kunskaper i svenska i samtliga sammanhang skulle naturligtvis leda till att Finland inte på sikt mera skulle vara ett tvåspråkigt land, utan bli enspråkigt finskt. Det här kan jag och SFP under inga omständigheter acceptera. Sannfinländarnas finskhetsprogram är mycket obehagligt, ja rent av skrämmande och vittnar om en oerhört snäv syn på det land vi byggt tillsammans, sida vid sida, säger Henriksson.

Laura Ollila utsedd till specialmedarbetare för minister Blomqvist

Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist har kallat politices magister Laura Ollila till specialmedarbetare. Ollila är hemma från Borgå och har senast arbetat som projektchef på organisationen Ekonomi och ungdom TAT med ansvar för att utveckla de svenskspråkiga tjänsterna och kommunikationen på svenska. Tidigare har hon bland annat arbetat på Svenska folkpartiets partikansli som politiskt sakkunnig och som riksdagsassistent för Mikaela Nylander och Veronica Rehn-Kivi.

Läs föregående artikel

Bergqvist: Sannfinländarna har glömt att också finlandssvenskarna är finländare

Sannfinländarna har kommit ut med ett ”finskhetsprogram” där man vill betona den finländska historien och kulturen. Man har dock gjort ett grovt misstag och eliminerat den svenskspråkiga befolkningens betydelse i landets historia säger riksdagsledamot och Folktingsordförande Sandra Bergqvist (SFP).

Läs följande artikel