Henriksson ställer upp för omval

Vi har ett mycket viktigt och intensivt verksamhetsår på kommande. Möjligen har vi landskapsval i oktober. Riksdagsval blir det senast nästa vår och EU-val ska vi också ha våren 2019.

Svenska folkpartiets partiordförande Anna-Maja Henriksson ställer upp för omval. Henriksson har varit ordförande för Svenska folkpartiet i två år.

– Just nu upplever jag att vi har mycket positivt på gång inom partiet. Jag har mötts av entusiastiska människor på olika håll i landet som vill vara med och bygga morgondagens Finland. Många känner också en oro för hur det ska gå med svenskan i vårt land och vad som ska hända med vården, säger Henriksson 

– Vi har ett mycket viktigt och intensivt verksamhetsår på kommande. Möjligen har vi landskapsval i oktober. Riksdagsval blir det senast nästa vår och EU-val ska vi också ha våren 2019. Jag känner mig mycket motiverad och vill väldigt gärna fortsätta som partiordförande och leda partiet till tre valsegrar.

– Genom vår aktiva oppositionspolitik har vi skapat en mycket god grund för framgångsrika val. Det finns en klar beställning på de värderingar och det konstruktiva alternativ som SFP representerar, avslutar Henriksson

Svenska folkpartiet väljer partiordförande på partidagen den 25-27.5.2018 i Uleåborg.

 

Adlercreutz: Förslaget till dataskyddslag hotar begrava delar av vårt kulturarv

Det betyder att arkiven, biblioteken eller museerna skulle vara tvungna att stänga en stor del av sina offentliga bildarkiv.

Läs föregående artikel

En långsiktig bostadspolitik

SFP har publicerat sitt boendepolitiska program. Samhällets uppgift är att skapa förutsättningar för en långsiktig bostadspolitik som stöder social jämlikhet, som är ekologiskt hållbar och som inte belastas av onödiga bestämmelser.

Läs följande artikel