Henriksson: Suomen lapsiköyhyys on otettava vakavasti

Barnfattigdomen i Finland är idag ett växande problem trots att den allmänna inkomstnivån har stigit. Barnfattigdom är vanligast i familjer med endast en försörjare.

– Vi kan inte blunda för att vi i Finland har familjer där barnfattigdom är ett faktum.  Antalet barn som bor i mindre bemedlade familjer har nästan tredubblats på tjugo år, säger SFP:s partiordförande och riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.

Idag är 20 procent av ensamförsörjarfamiljer låginkomsttagare, i mitten på 1990-talet var andelen ungefär 10 procent. Orsakerna till de låga inkomsterna hos ensamförsörjare är både arbetslöshet och nedskärningarna i inkomstöverföringarna.

– Vi måste ta detta problem på allvar. Vi måste höja barnbidragets ensamförsörjartillägg, men ännu viktigare är det att kopplingen mellan ensamförsörjartillägget och utkomstödet bryts.

Det får ju inte vara så som det är nu är att då det ena stödet ökar, så minskar samtidigt det andra. I praktiken betyder systemet vi har idag det att det som staten ger med ena handen tar den bort med den andra, säger Henriksson.

Möjlighet till en positiv förändring  för dem som behöver det mest finns, men Henriksson ser inte att regeringen har viljan.

– De 45 miljoner euro som SFP föreslagit i sin alternativa budget som ensamförsörjartillägg och övriga justeringar i bland annat ökat utkomsstöd ger enligt uträkningar en arbetslös ensamförsörjare med två barn i dagvård totalt 128 euro mera i handen i månaden. Denna ökning skulle underlätta familjens vardag och hjälpa till att motverka barnfattigdomen, säger Henriksson.

Nylander och Adlercreutz: Finskt trä brinner inte bättre än svenskt – vi måste sluta försvåra träbyggande

Riksdagsledamöterna Mikaela Nylander och Anders Adlercreutz har lämnat in ett skriftligt spörsmål som gäller brandbestämmelserna i trähöghus.

Läs föregående artikel

Henriksson i budgetdebatten: Vårdreformen blir dyr

Enligt SFP:s ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson uppfyller inte regeringens vårdreform regeringens egna målsättningar om att stävja ökningen av vårdkostnaderna.

Läs följande artikel