Kyösti Kurvinen återvänder till SFP

Pargaspolitikern Kyösti Kurvinen återvänder till Svenska folkpartiet från att ha varit medlem av Socialdemokraterna. Kurvinen har en lång erfarenhet inom politiken och arbetat hårt för utbildningsfrågor samt för det svenska i Finland.

– Jag har idag skrivit in mig i Svenska folkpartiet och känner mig övertygad om att jag gjort rätt beslut. Det finns två huvudorsaker till att jag valt att byta parti. För det första känner jag att SFP:s utbildningspolitik står mig närmast. Jag jobbar själv som lärare och vet efter 23 års arbetserfarenhet hur viktig skola och utbildning är för samhället och för den enskilda individen. SFP är det parti som helhjärtat i alla väder jobbar för en kvalitativ, livskraftig skola, både nationellt och på lokal nivå, säger Kurvinen.

– För det andra värnar jag starkt om den svenskspråkiga befolkningens lika rätt till tjänster och service som den finskspråkiga. Arbetet för detta måste pågå kontinuerligt. Och där är, för att vara helt ärlig, endast SFP som gör det jobbet med högsta prioritet.

Kurvinen meddelar samtidigt att han ställer sig till förfogande att ställa upp för SFP i kommunalvalet 18.4 2021. 

– Jag vill fortsätta mitt uppdrag, tillsammans med SFP. Jag vill utveckla skärgårdsstaden Pargas till en ännu mer attraktiv och livskraftig boendemiljö som fortsätter att locka till sig nya invånare, säger Kurvinen.

Tomas Björkroth, ordförande för SFP:s kommunorganisation i Pargas, välkomnar Kurvinen till partiet.

– Det är med stor glädje vi tar emot budskapet att Kyösti Kurvinen återvänder till vår verksamhet och vill ställa upp i nästa års kommunalval på SFP:s lista. Kyösti är en erfaren politiker och är också tidigare medlem i SFP. Att han nu återigen känner sig hemma i SFP tolkar jag som ett bevis för att SFP:s målmedvetna satsning på att vända den negativa befolkningstrenden och föra fram allt positivt och bra som finns i Pargas, oberoende om vi syftar på våra skärgårdsdelar eller centrala Pargas, bär frukt. Välkommen med, Kyösti!, säger Björkroth

Även Regina Koskinen, kretsordförande för SFP i Egentliga Finland, gläder sig åt Kurvinens beslut att fortsätta sitt politiska engagemang i SFP.

– Kurvinen kommer att tillföra partiet mycket i och med hans långa erfarenhet. Även ur ett regionalt perspektiv välkomnar jag Kurvinens besked om att fortsätta sin politiska gärning inom Svenska folkpartiet, säger Koskinen.

– Kommunalvalet är ett regionalt val, där representationen i de regionala organen såsom sjukvårdsdistriktet och räddningsväsendet avgörs. Det har otaliga gånger visat sig att en avsaknad av SFP-representation i dessa interkommunala organ får fatala följder. Kurvinens engagemang för den svenskspråkiga befolkningen visar att tillsammans är vi starka när vi har möjlighet sitta med vid borden där besluten fattas.

Henriksson: Regeringen fortsätter halvera farledsavgifterna

Regeringen föreslår i statsbudgeten för år 2021 bland annat en fortsatt halvering av farledsavgifterna för att stärka industrin konkurrenskraft.

Läs föregående artikel

Adlercreutz: Exceptionell budget i exceptionella tider

– Idag är det vår uppgift att dels hålla epidemin i styr, dels se till att så många finländare som möjligt har ett arbete att gå till imorgon. Detta betonade Anders Adlercreutz (SFP) i sitt gruppanförande då riksdagen på onsdagen startade debatten om budgeten 2021.

Läs följande artikel