Henriksson: Regeringen fortsätter halvera farledsavgifterna

Regeringen föreslår i statsbudgeten för år 2021 bland annat en fortsatt halvering av farledsavgifterna för att stärka industrin konkurrenskraft.

– Detta är ett mycket viktigt beslut som hjälper vår exportberoende ekonomi. Vi ska komma ihåg att Finland har långa avstånd till marknaderna i Centraleuropa och världen och i en kris som denna behöver vi skapa förutsättningar för exportindustrin. För att företagen ska kunna behålla så mycket av sin verksamhet som möjligt måste vi nu fördomsfritt se på alla förslag som förbättrar deras situation, säger SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson. 

– SFP:s riksdagsgrupp presenterade redan i augusti ett flertal åtgärder för att öka på sysselsättningen. Bland dem finns flera åtgärder som skulle förbättra företagens verksamhetsförutsättningar. 

Halveringen farledsavgifterna stöder sjötransporterna som är livsviktiga för den finska exporten. Lägre transportkostnader skapar stimulans i hela näringslivet.

– Med detta beslut vill vi  medverka  till att garantera företagen en stabil, sporrande och förutsägbar verksamhetsmiljö. Det är speciellt viktigt i dessa tider. Finland måste utgöra en konkurrenskraftig miljö för företag, avslutar Henriksson.

Thomas Blomqvist: Stöd till beskogning är praktiskt klimatarbete

Regeringen beslöt i dag, enligt regeringsprogrammet och beslut gjorda på regeringens klimatmöte i Nordsjö tidigare i år, om ett temporärt stöd för beskogning för att öka kolbindningen och på så vis bekämpa klimatförändringen.

Läs föregående artikel

Kyösti Kurvinen återvänder till SFP

Pargaspolitikern Kyösti Kurvinen återvänder till Svenska folkpartiet från att ha varit medlem av Socialdemokraterna. Kurvinen har en lång erfarenhet inom politiken och arbetat hårt för utbildningsfrågor samt för det svenska i Finland.

Läs följande artikel