Mira Bäck ställer upp som kandidat i Europaparlamentsvalet!

I Europa står vi inför en rad utmaningar som kräver nya perspektiv och en progressiv inställning. Som en ung kandidat är Mira övertygad om att ungas röster och idéer är avgörande för att forma det Europa vi vill se framåt.

Kärnfrågor som Bäck vill fokusera på i EU-valet är klimatkrisen och en hållbar utveckling, sysselsättning och ett jämlikt Europa. 

– Unga människor är Europas framtid. Vi måste investera i utbildning och skapa fler möjligheter till sysselsättning för att säkerställa en hållbar framtid för alla. Klimatkrisen är även något som måste tas på allvar och jag vill att EU ska bidra med seriösa mål för att bekämpa klimatförändringen, säger Bäck. 

Europa måste även vara en ledande röst för mänskliga rättigheter och ett jämlikt samhälle, både inom sina gränser och globalt. Ungas röst i Europaparlamentet är helt avgörande för att säkerställa en inkluderande, rättvist och jämlik framtid. 

– Vi är den generation som kommer att leva med konsekvenserna av dagens politiska beslut under många år framöver. Genom att ge unga människor en stark röst i Europaparlamentet kan vi säkerställa att våra intressen och vår framtid tas på allvar.

Mira Bäck studerar till sjukskötare vid Yrkeshögskolan Novia, ordförande för Svensk Ungdom i Vasa, vice ordförande för Svensk Ungdom i Österbotten och ersättare i nämnden för fostran och undervisning samt nämnden för kultur och idrott inom Vasa stad.

Norrback: Närservice, företagsamhet och säkerhet lägger grunden till starka regioner

Riksdagen behandlade i dagens plenum Centerns interpellation, stödd av Rörelse nu, om regeringens regionalt diskriminerande politik. Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) höll Svenska riksdagsgruppens anförande i interpellationsdebatten.

Läs föregående artikel

Henriksson: Kunskaperna i svenska och finska behöver stärkas

Under förra regeringsperioden krävde SFP en utredning om hur slopandet av det obligatoriska provet i det andra inhemska språket, dvs. svenska eller finska, i studentexamen har inverkat på språkkunskaperna. Idag överlämnades den till undervisningsminister, SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson.

Läs följande artikel