Niinistös och Risikkos överenskommelse förbluffande

Thomas Blomqvist är förvånad över miljöminister Ville Niinistös (Gröna) och trafikminister Paula Risikkos (SAML) utspel angående en höghastighetstågbana mellan Helsingfors och Åbo.

En ny tågbana skulle leda till en nedgradering av den viktiga Kustbanan. Ministrarna har enligt artikeln kommit överens om att reservera pengar för planering av en höghastighetstågbana, för att öka Finlands möjligheter att få EU-finansiering för att utveckla stambansnätet.

– Det här är ett ärende för hela regeringen och riksdagen. Det är märkligt att man går ut på det här sättet gällande infrastrukturinvesteringar ett par dagar efter att regeringen gett sitt gemensamma budgetförslag, säger Blomqvist. Det finns inga hållbara motiveringar för att bygga en ny järnväg mellan Åbo och Helsingfors och framförallt har vi inte råd med det, anser riksdagsledamot Thomas Blomqvist.

En ny motorväg har nyligen byggts mellan Åbo och Helsingfors via Lojo, vilket också det gör att inte finns grunder för att satsa på att bygga en ny höghastighetsjärnväg för samma stäcka.

– Det är inte förnuftigt att bygga nytt då vi inte har råd att upprätthålla det befintliga spår- och vägnätet, säger Blomqvist. Blomqvist betonar att Kustbanan utan tvekan är en av de viktigaste delarna av infrastrukturen i södra Finland. För att åtgärda de brister som finns på Kustbanan, kunde exempelvis dubbla spår byggas för hela sträckan. Det är det här som EU-pengarna ska användas till, inte till en onödig och alltför dyr ny förbindelse, påpekar Blomqvist. Att satsa på att förbättra befintlig infrastruktur i stället för att bygga nytt är helt i linje med den av riksdagen godkända Trafikpolitiska redogörelsen, avslutar han.

Mikaela Nylander: Sluta fokusera enbart på pensionsåldern

De senaste veckorna har arbetsmarknadsorganisationerna fört seriösa förhandlingar om pensionsreformen. Hittills har man ändå ensidigt fokuserat på höjningen av pensionsåldern och försummat diskussionen om hur folk ska orka i arbetslivet.

Läs föregående artikel

SFP i Helsingfors nominerade riksdagsvalskandidater

SFP i Helsingfors kretsstyrelse har på sitt möte den 15.9 nominerat följande riksdagsvalskandidater:

Läs följande artikel