Norrback: Ett steg framåt för att lösa jordbrukets lönsamhetskris

Den parlamentariska bedömningsgruppen för jordbrukets lönsamhet och utvecklingsutsikter gav idag sin slutrapport till jord och -skogsbruksministern Antti Kurvinenen. Den parlamentariska gruppen tillsattes för att hitta lösningar över partigränserna till de utmaningar som den finska livsmedelsproduktionen står inför. Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) har representerat Svenska folkpartiet i den parlamentariska gruppen.

– Jag är tacksam för att man i allt bredare kretsar har insett situationens allvar och de utmaningar som den finländska livsmedelsproduktionen kämpar med. Denna rapport är ett steg framåt för att lösa utmaningarna inom jordbrukets lönsamhet, säger Norrback 

Livsmedelskedjan har inte själv i tillräcklig grad kunnat upprätthålla lönsamheten inom jordbruket inför nya utmaningar och jordbrukets lönsamhetsproblem har tillspetsats. Arbetsgruppen har identifierat marknadens funktion som den viktigaste faktorn som påverkar jordbrukets utvecklingsutsikter på lång sikt. Det behövs lösningar som ökar hållbarheten och som gör att kedjans verksamhet i sig bättre än för närvarande kan reagera på kommande utmaningar. Arbetsgruppen har prioriterat tre mål, enligt vilka verksamhetsförutsättningarna för livsmedelskedjan och matproducenternas ställning i livsmedelskedjan ska förbättras, samt försörjningsberedskapen och verksamhetsförutsättningarna av primärproduktion på lång sikt ska säkerställas.

-Jag tror själv på marknaden, men också en marknadsekonom måste inse att en marknad inte fungerar när naturlig konkurrens saknas. Då är det politikernas uppgift att gå in och reglera. Jag är glad för att arbetsgruppen har slagit fast att man under kommande regeringsperiod bör ta åtgärder inom konkurrenslagstiftningen, livsmedelsmarknadslagen och upphandlingslagen för att förbättra förutsättningarna för vår livsmedelsproduktion. Detta är dock bara en del av lösningen, det är viktigt att vi också tar till åtgärder som främjar exporten, säger Norrback.

Torvalds: Ett viktigt steg mot renare vatten i Europa

Europaparlamentets miljöutskott och dess huvudförhandlare Nils Torvalds (SFP / Renew) har på tisdagen offentliggjort sitt första förslag till uppdateringen av direktivet om avloppsvatten från tätbebyggelse. Det är fråga om det första ställningstagandet från Europaparlamentet till EU-kommissionens förslag, som presenterades under hösten.

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi tackar för sin tid i riksdagen

Idag har riksdagen hållit sitt sista plenum för den här valperioden. Dagens festplenum blir samtidigt det sista för riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP), som inte ställer upp i riksdagsvalet.

Läs följande artikel