Nylund: Regeringen glömmer yrkesfiskarna

Fritidsfisket finns nog däremot med i Sipiläs regeringsprogram

 Sipiläs regeringsprogram saknar förslag om yrkesfiskarna trots att bioekonomin och företagande är tyngdpunktsområden i regeringsprogrammet. Fritidsfisket finns nog däremot med i samma program.

– Yrkesfiskarna är en liten och utsatt grupp som arbetar under svåra ekonomiska förhållanden. Därför är jag ytterst besviken och förvånad över att fritidsfisket har en så framträdande roll medan yrkesfisket är helt bortglömt. Det rimmar illa mot den bakgrund att de tre regeringspartierna har hela tiden lyft upp arbete, arbete och arbete. Eller tycker de att yrkesfiske inte räknas som arbete, frågar sig Nylund.

– Regeringsprogrammet har flera bra skrivningar om hur den inhemska matproduktionen ska gynnas, men regeringen tycks glömma att även den inhemska fisken går till mat. Den nya båtskatten ger inte konsumenterna heller tillgång till färsk, inhemsk fisk, säger Nylund.

Mats Nylund: Tolppasen väitteet ovat mustamaalaamista

Tolppanen väittää, että RKP oli valmis hyväksymään perussuomalaisten maahanmuuttopolitiikan

Läs föregående artikel

Flera intresserade av partiledningen

Nu har redan fem personer meddelat att de vill bli vice ordförande för SFP. Endast tre kan väljas.

Läs följande artikel