Organisera vårdområden i mindre nämnder

Närservice och de svenska behoven bör garanteras i vårdreformen

Riksdagspartierna har presenterat ett förslag till social- och hälsovårdsreform. Hälso-, sjuk- och socialvården ska arrangeras i fem enorma vårdområden. I förslaget ingår Nyland i Helsingfors vårdområde med sammanlagt närmare 1,9 miljoner invånare. SFP i Nyland anser det ytterst viktigt att trygga och utveckla den svenska servicen i vårdreformen. De stora vårdområdena, som fungerar enligt samkommunsmodell, kunde organiseras i mindre nämnder. Dessa nämnder borde väljas enligt det lokala valresultatet. Många frågor är fortfarande öppna och nu tar det konkreta arbetet vid för att forma detaljerna. I detta arbete bör kommunerna involveras för att trygga närservicen för invånarna på både svenska och finska.

SFP: Regeringen kan fortsätta

Svenska folkpartiets partistyrelse diskuterade vänsterförbundets utträde ur regeringen och den färska uppgörelsen om statens budgetramar.

Läs föregående artikel

En strålande nominering

Svenska folkpartiet avslutade nomineringen av kandidater till EU-valet i och med nomineringen av partiets 20:e och sista kandidat, riksdagsledamot Jörn Donner.

Läs följande artikel