Oscar Byman kallad till justitieminister Anna-Maja Henrikssons specialmedarbetare

Ekonomie kandidat Oscar Byman har kallats till specialmedarbetare för justitieminister och partiordförande Anna-Maja Henriksson. Byman kommer att ha ett särskilt ansvar för kommunikation och medierelationer.

Byman är hemma från Kimitoön. Han har tidigare arbetat som riksdagsassistent för Stefan Wallin och senast ansvarat för samhällsrelationer i Finland och Sverige på ett internationellt börsbolag som erbjuder personalförmåner. Byman är ekonomie kandidat från Svenska handelshögskolan i Helsingfors och väntas erhålla sin magisterexamen i juni. Han har under sin studietid varit aktiv inom studentpolitiken och innehaft flera ledande förtroendepositioner vid Svenska handelshögskolans studentkår. Byman var kandidat för SFP i Helsingfors i kommunalvalet 2021. Byman har gjort sin militärtjänstgöring vid Uttis jägarregement och är undersergeant i reserven.

Byman efterträder Maria Swanljung som återgått till sin tjänst vid Diskrimineringsombudsmannens byrå. Byman kompletterar justitieminister Henrikssons medarbetarstab i vilken statssekreterare Mikaela Nylander och specialmedarbetarna Otto Andersson, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Lisa Palm och Anita Westerholm ingår sedan tidigare.

Byman inleder sitt arbete inkommande måndag den 9 maj 2022.

Svenskspråkiga psykoterapeuter behövs i Finland – och avgiftsfri psykoterapiutbildning börjar utredas

Efter en paus på ungefär tio år öppnar den svenskspråkiga psykoterapiutbildningen i Helsingfors sina dörrar igen. Utbildningen ordnas i samarbete med Helsingfors universitet och Finlands Svenska Psykoterapiföreing (FSP). Redan nu kan det konstateras att utbildningen väckt mycket intresse bland sökande, slår FSP:s styrelsemedlem Joachim von Weissenberg fast. Riksdagsbehandlingen av medborgarinitiativet om avgiftsfri psykoterapiutbildning är också avslutad: riksdagen godkände förslaget i medborgarinitiativ till den del det gäller att inleda lagstiftningsarbete.

Läs föregående artikel

Henriksson: Ukraina hör på sikt hemma i EU

I dag den 9 maj, på årsdagen för Schumandeklarationen, firar vi Europadagen. År 1950 föreslog Frankrikes dåvarande utrikesminister Robert Schuman ett politiskt samarbete i Europa som skulle göra ett nytt krig mellan de europeiska nationerna otänkbart. Men nu har det otänkbara skett, vi har åter krig i Europa. Rysslands invasion av Ukraina gör att Europadagen, en dag för fred och gemenskap, är mera aktuell än på länge.

Läs följande artikel