Henriksson: Ukraina hör på sikt hemma i EU

Anna-Maja Henriksson

I dag den 9 maj, på årsdagen för Schumandeklarationen, firar vi Europadagen. År 1950 föreslog Frankrikes dåvarande utrikesminister Robert Schuman ett politiskt samarbete i Europa som skulle göra ett nytt krig mellan de europeiska nationerna otänkbart. Men nu har det otänkbara skett, vi har åter krig i Europa. Rysslands invasion av Ukraina gör att Europadagen, en dag för fred och gemenskap, är mera aktuell än på länge.

 EU har nu en viktig roll i att fortsätta ingjuta hopp hos Ukrainarna. Ukraina hör i framtiden hemma i EU och Svenska Folkpartiet stöder att det utarbetas en vägkarta för ett Ukrainskt EU-medlemskap på sikt, säger partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson.

De sanktionspaket som EU godkänt har varit oerhört viktiga. Med hjälp av dem kan man försvaga Moskvas förmåga att finansiera kriget. EU har gett ekonomiskt och humanitärt stöd till Ukraina. Många medlemsländer, inklusive Finland, har även gett stöd, inklusive militär skyddsutrustning och vapenmateriel, till Ukraina.

– Vi fördömer starkt Rysslands och Putins agerande. Det brutala kriget och vansinniga våldet av ryska soldater mot civila, kvinnor, flickor och barn måste få ett slut. Sanktioner på grund av det systematiska sexuella våldet behövs. Brottsoffren och deras familjer behöver stöd och hjälp nu och framöver. Krigsförbrytarna ska ställas till svars. Också här har EU en viktig roll, då det gäller att stöda insamlingen av bevis och kommande rättsprocesser, säger Henriksson.

 I det rådande säkerhetspolitiska läget är det väldigt viktigt att vi tillsammans står upp för gemensamma värderingar och mänskliga rättigheter. Det har varit fint att se hur enat EU varit i sitt stöd för Ukraina. Nu behöver EU:s medlemsländer också agera tillsammans för att göra sig oberoende av rysk energi, poängterar Henriksson avslutningsvis.

Oscar Byman kallad till justitieminister Anna-Maja Henrikssons specialmedarbetare

Ekonomie kandidat Oscar Byman har kallats till specialmedarbetare för justitieminister och partiordförande Anna-Maja Henriksson. Byman kommer att ha ett särskilt ansvar för kommunikation och medierelationer.

Läs föregående artikel

Blomqvist: Europadagen viktigare än på länge

I dag firar vi Europadagen. Dagen firas då på grund av att en deklaration presenterad av den franske utrikesministern Robert Schuman undertecknades den 9 maj 1950. Avsikten med deklarationen, som kan sägas ha lagt grunden till den Europeiska unionen, var att skapa en varaktig fred och frihet i Europa. Då den undertecknades var det bara några år sedan krigsslutet och man ville knyta de olika länderna närmare varandra, för att på så sätt undvika ett nytt krig.

Läs följande artikel