Politik A-Ö: Våldsbrott

Alla ska ha rätt att leva ett liv fritt från våld, oberoende av kön, könsidentitet, sexuell läggning, funktionsförmåga eller etnicitet.
Vi behöver satsningar för att motverka våld i par- och närrelationer, fler skyddshemsplatser och tillräckliga och ändamålsenliga resurser för att motverka våld i samhället.

Christoffer Hällfors

Politik- och dataanalytiker, kommunsekreterare

Kontakt »