Raseborg sjukhus samjour måste bevaras

Svenska folkpartiets vice ordförande, Henrik Wickström anser det nödvändigt att behålla Raseborgs sjukhus samjour. Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt behandlar frågan om Raseborgs sjukhus profilering nu inkommande måndag i samband med sitt styrelsemöte.

– För Raseborg, Hangö och Ingå är det av enorm vikt att Raseborgs sjukhus behåller sin samjour. Det är inte enbart viktigt för regionens livskraft utan även nödvändigt så att regionen utvecklas. Samtidigt har sjukhuset fungerat som en garant för tvåspråkig service i regionen, säger Wickström.

Raseborgs sjukhus samjour och dessutom sjukhusets framtid ligger nu i HUS styrelses händer.

– För Raseborgs sjukhus är samjouren viktig för hela sjukhusets framtid. Ifall samjouren slopas vid sjukhuset kommer även sjukhusets dagskirurgi att upphöra. Sjukhuset ska utvecklas, inte avvecklas, säger Wickström.

Wickström kritiserar även beredningsprocessen av frågan där ingen dialog har förts med ägarkommunerna Raseborg, Ingå och Hangö.

-Ett informationstillfälle har ordnats angående frågan det också på initiativ av ägarkommunerna. Ifall förändringar görs borde man göra dem via en öppen dialog med ägarkommunerna, säger Wickström.

Enligt Wickström har SFP konsekvent jobbat för att också de mindre sjukhusen ska kunna utvecklas.

– Vi i SFP har hela tiden kämpat för de mindre sjukhusens existensberättigande. De mindre sjukhusen som Raseborg är mycket viktiga för sina regioner. Det handlar om människors rätt till jämlik vård och att få vård på sitt eget modersmål, säger Wickström.

Malin Brännkärr kallas till justitieminister Anna-Maja Henrikssons statssekreterare

Anna-Maja Henriksson kallar politices och juris magister Malin Brännkärr till sin statssekreterare vid justitieministeriet. Statsrådet utnämner statssekreterare.

Läs föregående artikel

Svenska riksdagsgruppen fördelade utskottsplatserna

Svenska riksdagsgruppen utsåg på sitt gruppmöte på torsdagen sina medlemmar till riksdagens olika utskott för fyraårsperioden. Riksdagsgruppens 10 mandat berättigar till representation i riksdagens samtliga utskott förutom revisionsutskottet. Eftersom gruppens två ministrar inte deltar i utskottsarbetet fördelades utskottsplatserna på gruppens övriga åtta ledamöter.

Läs följande artikel