Rasismen måste få ett slut

Vid den här tiden varje år uppmärksammas veckan mot rasism. Intresset för kampanjen är välkommen, men åtgärder mot rasism är nödvändiga året om. Rasism är för många en verklig utmaning varje dag.

– Rasism och strukturell diskriminering i samhället utgör ett hinder för invandrare att bli delaktiga i samhället, säger SFP:s integrationspolitiska utskottets ordförande Ramieza Mahdi.

– Den dominerande synen på integration och invandring har präglats av att enbart fokusera på invandraren och inte på strukturerna i det finska samhället eller på finländarnas roll för en lyckad integration. Detta gör att många invandrare saknar en känsla av delaktighet även om de är integrerade, fortsätter Mahdi.

För att få bukt med de strukturer och komplexa mekanismer som kan vara ett hinder för att invandrarna till fullo blir delaktiga i samhället krävs större insatser. Antirasistiska program behövs inom alla sektorer från småbarnspedagogiken och uppåt. Vidare måste förebyggande av etnisk diskriminering och främjande av integration vara ett tvåvägsarbete där också majoritetsbefolkningen tas med. 

– Vi arbetar för ett inkluderande samhälle där alla trivs och känner sig delaktiga. Det enda sättet för att det ska bli verklighet är att rasismen får ett slut, konstaterar Mahdi.

Adlercreutz om Vänsterförbundets beskattningsutspel: Sysselsättningsåtgärderna ska vara i fokus i halvtidsrian

I halvtidsrian i april kommer regeringen att dra upp riktlinjer för resten av regeringsperioden. Ekonomin och sysselsättningen måste vara i fokus, säger Anders Adlercreutz, ordförande för Svenska riksdagsgruppen. Samtidigt är han orolig för de tankar om skatteförhöjningar för företag som Vänsterförbundet kastat fram.

Läs föregående artikel

Regina Koskinen vill fortsätta leda SFP i Egentliga Finland

Regina Koskinen från Pargas ställer upp för omval till kretsordförandeposten för SFP i Egentliga Finland. Koskinen har fungerat som ordförande sedan april 2018.

Läs följande artikel