Regina Koskinen vill fortsätta leda SFP i Egentliga Finland

Regina Koskinen från Pargas ställer upp för omval till kretsordförandeposten för SFP i Egentliga Finland. Koskinen har fungerat som ordförande sedan april 2018.

–  Jag vill fortsätta leda kretsen tillsammans med lokalavdelningarna, förtroendevalda och andra aktörer inom SFP i Egentliga Finland. Kommunalvalet som hålls i juni är det stora fokusområdet för kretsen. SFP behövs i det kommunala och regionala beslutsfattandet, vilket vi säkrar genom framgång i kommunalvalet, säger Regina Koskinen.

– Vi lever mitt i en pandemi, men nu med vaccinet som ljuset i tunneln. Än så länge behöver vi hålla social distans för att hålla nere smittspridningen, jag ser fram emot den dag vi kan återgå till vanliga fysiska möten och träffas på riktigt, säger Koskinen.

Under året fortsätter beredningen av vårdreformen inom vilken Egentliga Finland har tilldelats det övergripande ansvaret att koordinera den svenskspråkiga servicen.

–  Vår region behöver förbereda sig för reformen och stå klar den dag all social- och hälsovård förs över till välfärdsområdet. Vi behöver omedelbart en person som håller i trådarna för hur den svenskspråkiga social- och hälsovården ska se ut i Åboland, säger Koskinen. 

SFP i Egentliga Finland väljer på kretsmötet i maj ordförande och styrelse.  

Rasismen måste få ett slut

Vid den här tiden varje år uppmärksammas veckan mot rasism. Intresset för kampanjen är välkommen, men åtgärder mot rasism är nödvändiga året om. Rasism är för många en verklig utmaning varje dag.

Läs föregående artikel

Henriksson: Programmet för hållbar tillväxt ska ses som en möjlighet att förnya Finland

Regeringen presenterade idag Finlands preliminära program för hållbar tillväxt och återhämtning. Av programmets finansiering, som nu omfattar en helhet på cirka 2,1 mrd €, går hälften till grön omställning, en fjärdedel till digitalisering samt nästan 500 miljoner euro till forskning och utveckling. SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson, som representerat SFP i ministergruppen, ser stora möjligheter för Finland att bli föregångare i till exempel grön omställning.

Läs följande artikel