Regeringen struntar i jordbrukarna

För drygt två månader sedan demonstrerade över 5 000 bönder och över 600 traktorer på Senatstorget. Då gav såväl statsministern, finansministern som jord- och skogsbruksministern ett entydigt budskap; regeringen lyssnar på bönderna.

Regeringen lyssnar på bönderna, MaVi ska sättas under JSM:s styrning, stöden ska utbetalas i tid, byråkratin ska minska och regeringen ska trycka på i Bryssel för att bönderna ska få kompensation.

– Nu har vi första facit. Ute på gårdarna har ingenting hänt. Stöden har inte utbetalats ännu och regeringen lyckades inte få något från Bryssel som hjälper oss specifikt. Statsrådets principbeslut om skärpta regler för den offentliga upphandlingen är redan nu ytterst urvattnat och för några veckor sedan satte arbets- och näringsministeriets arbetsgrupp tummen ner för lagförändringar i handelns spelregler, säger riksdagsledamot Mats Nylund.

Bönderna har väntat på lättnader i form av ett finansieringspaket som skulle hjälpa dem över krisen. Enligt minister Tiilikainen skulle det handla om 48 miljoner euro.

– Regeringens andra tilläggsbudget visar tyvärr att de alltjämt försummar den kris vi har i jordbruket. I budgeten anslås ytterligare 144 M euro i det bottenlösa hål som Talvivaara utgör. Samtidigt finns det inte en endaste euro för jordbruket som befinner sig i sin djupaste kris under hela vårt medlemskap. Det är ansvarslöst av vår regering!

Nylund talade i riksdagens remissdebatt om regeringens andra tilläggsbudget.

Adlercreutz: Vi ska inte gömma oss bakom folkomröstningens skynke

Inom de närmaste åren kommer Finland med stor sannolikhet att ta ställning till NATO. I samband med det har diskussionen om en möjlig folkomröstning tagit fart. Riksdagledamot Anders Adlercreutz tycker inte att en folkomröstning är rätt väg.

Läs föregående artikel

Biaudet: Kvinnornas andel borde vara 50 procent

Trots att Finland var först i världen med att göra kvinnor politiskt valbara dröjde mer än 50 år innan andelen kvinnor i riksdagen översteg 10 procent.

Läs följande artikel