Regina Koskinen vill fortsätta leda SFP i Egentliga Finland

Regina Koskinen från Pargas ställer upp för omval till kretsordförandeposten för SFP i Egentliga Finland. Koskinen har lett kretsen sedan april 2018.

– ­­­­­Jag vill fortsätta leda kretsen tillsammans med lokalavdelningarna, förtroendevalda och andra aktörer inom SFP i Egentliga Finland. Kommunalvalet 2021 är det stora fokusområdet för kretsen. SFP behövs i det kommunala och regionala beslutsfattandet, vilket vi säkrar genom framgång i kommunalvalet.

– Dagens stora samhällsfråga är coronaviruset och dess konsekvenser. Vi lever nu i en ny vardag, där vi fortsatt axlar ansvaret att minimera smittspridningen i samhället. Möten och kontakter sker ofta på distans och verksamheter genomförs på nya sätt. I väntan på tiden efter coronakrisen är vi fortsatt försiktiga, håller distans och tar hand om varandra, säger Koskinen.

SFP i Österbotten valde ny styrelse och presidium

Svenska folkpartiet i Österbotten har på sitt kretsmöte den 15.8.2020 i Skatila UF valt ny styrelse och presidium. Johanna Holmäng från Pedersöre blev vald till ny ordförande. Till viceordförande valdes Henrik Antfolk från Kristinestad och Barbro Kloo från Vasa.

Läs föregående artikel

Lasse Paukkonen Anders Norrbacks nya riksdagsassistent

Lasse Paukkonen från Åbo blir riksdagsledamot Anders Norrbacks riksdagsassistent. Paukkonen är politices magister från Åbo Akademi. Paukkonen har tidigare arbetat med nordiskt samarbete och projektutveckling.

Läs följande artikel