Rehn-Kivi: Beslutet att öppna skolorna viktigt för elevernas välmående

Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP) välkomnar regeringens beslut att från och med den 14 maj på ett kontrollerat sätt återgå till närundervisning och småbarnspedagogik. I synnerhet från ett socialpsykologiskt perspektiv är det viktigt att man nu småningom återgår till det normala. Enligt Rehn-Kivi bådar beslutet att öppna skolorna som varit stängda sedan medlet av mars också större framgång för skolstarten på hösten.

– Stängningen av skolorna har i många fall påverkat barnen och ungdomarna på ett negativt sätt. Alltför många barn har fått uppleva otrygghet i familjer med drogproblem och psykiskt och fysiskt våld. Ett stort antal elever har inte kunnat få någon hjälp med skolarbetet i hemmen. Både lärare och elevvården har haft svårigheter att nå dessa barn. Det är därför oerhört viktigt att vi nu kan öppna skolorna igen så att eleverna får återgå till de viktiga trygga rutinerna, säger Rehn-Kivi.

Rehn-Kivi betonar att både klasskamraterna, lärarna, elevvårdspersonalen och möjligheten till ett mål mat har en stor inverkan på elevernas ork och välmående.

– Jag tror att det är psykologiskt viktigt för varje elev, oberoende på vilken klass hen går, eller hur bra hen klarar sig, att få avsluta också detta skolår på vanligt sätt. Det vill säga att fysiskt få vara i skolan och ta farväl av sina skolkamrater och lärare inför ett välkommet sommarlov. Att tiden med stängda skolor flummigt skulle ha övergått i ett sommarlov skulle ha varit en svår sits för många familjer, men framför allt för alla dem som brottas med också andra problem, säger Rehn-Kivi.

SFP etablerar sig i Tavastland och stärker sin sits i Satakunta

Intresset för SFP:s politik har vuxit kraftigt under de senaste åren. Partiets politik har efterfrågan och tillväxten fortsätter utanför de traditionella verksamhetsområdena. Nu har SFP grundat sin senaste lokalavdelning i Tavastland.

Läs föregående artikel

SFP:s vårträffar

Läget tillåter inte fysiska träffar, så SFP:s riksdagsledamöter och Europaparlamentariker håller virtuella sådana i stället. Du kan delta via din telefon, din dator eller surfplatta – kom med och diskutera aktuella ärenden!

Läs följande artikel