SFP efterlyser bättre samarbete kring långtidsarbetslösa

Välfärdsomårdesfullmäktige i Soite sammanträdde sista gången för i år. Både budgeten för 2024 och investeringsplanen för 2025-2028 behandlades under mötet. Om budgeten håller kommer Soite att gå knappt 2 miljoner euro på plus nästa år. SFP:s fullmäktigegrupp litar på beredningen och är nöjda med helheten.

– Marginalerna är väldigt knappa, men budgeten är omsorgsfullt gjord och riskbedömningarna är i skick. Det är väldigt viktigt för oss att få ekonomin i balans, kommenterar gruppordförande Mats Brandt.

I sitt gruppanförande lyfte Brandt också upp att vi i framtiden ännu starkare behöver betona det förebyggande arbetet. Att ha en välmående befolkning som tar hand om sig själva är den yttersta målsättningen och något som Soite behöver bli ännu bättre på.

Under mötet lämnade SFP:s fullmäktigegrupp in en motion där man efterlyser ett tätare samarbete gällande långtidsarbetslösa. Personer som t.ex. behöver utkomststöd faller under socialvårdslagstiftningen, och är därmed välfärdsomårdets ansvar. Samtidigt är det FPA som betalar ut arbetsmarknadsstödet och arbets- och näringsbyrån som hjälper med arbetssökandet. Ändå är det kommunerna som betalar böterna om man misslyckas med sysselsättningen.

– Situationen för långtidsarbetslösa är väldigt utmanande och utan ett fungerande myndighetssambarbete kan vi inte förvänta oss några förbättringar heller, säger Margita Lukkarinen, som tagit initiativ till motionen.

– Det är i allas intresse att samarbetet löper smidigt. För kommunerna är det en ekonomisk fråga men framför allt handlar det om enskilda individer som har rätt till effektiv hjälp och stöd om de blir arbetslösa, avslutar Lukkarinen.

I motionen efterlyser SFP en övergripande strategi och ett tätare samarbete mellan välfärdsområdet och kommunen, samt en utvärdering av de nuvarande sysselsättningsfrämjande tjänsterna som välfärdsområdet erbjuder.

SFP:s fullmäktigegrupp består av Mats Brandt, Margita Lukkarinen, Marlen Timonen, Magnus Björkgren och Hans Snellman.

SFP: Budgetförhandlingarna i Västra Nylands välfärdsområde avslutades i en kompromiss

Nina af Hällström, SFP:s fullmäktigegruppordförande i Västra Nylands välfärdsområde, är lättad över att tjänstemännens förslag till nedskärningar i servicen kunde avstyras under fullmäktigegruppernas förhandlingar till välfärdsområdets budget för 2024.

Läs föregående artikel

Henriksson om PISA-resultaten: Nu ska vi stärka de grundläggande färdigheterna

Idag har PISA-resultaten för år 2022 publicerats. Enligt undersökningen är de finländska barnens kunskaper fortfarande på en bättre nivå än OECD-länderna i medeltal. Inlärningsresultaten har dock försämrats i de flesta OECD-länder, också i Finland.

Läs följande artikel