SFP: Budgetförhandlingarna i Västra Nylands välfärdsområde avslutades i en kompromiss

Nina af Hällström, SFP:s fullmäktigegruppordförande i Västra Nylands välfärdsområde, är lättad över att tjänstemännens förslag till nedskärningar i servicen kunde avstyras under fullmäktigegruppernas förhandlingar till välfärdsområdets budget för 2024.

– Jag gläder mig över att budgetförhandlingarna kunde avslutas i en kompromiss, där flera av SFP-gruppens prioriteringar kom med. Ett sådant är dagverksamheten, som inte under 2024 blir en digital serviceform, utan fortsätter som fysisk verksamhet. Att ha ett socialt sammanhang och att få träffa andra bidrar till välmående och minskar ensamheten, säger af Hällström. 

Af Hällström och Veronica Rehn-Kivi representerade SFP-gruppen i budgetförhandlingarna mellan partierna i välfärdsområdets fullmäktige. 

– Bäddavdelningsplatser var en annan viktig prioritet för oss. Hangös bäddavdelning stängs inte, men till dess fortsättning tar man ställning i förhandlingarna inför budgeten 2025. Dessa platser behövs både för Hangöbor och för andra i välfärdsområdet, säger Veronica Rehn-Kivi. 

I kompromissen antecknades att en utredning över servicenätet görs 2024. Under året ska även möjligheterna att få utrymmen för organisationer som sysslar med främjande av hälsa och välfärd utredas.

– Besparingarna i föreningsstöden minskades även. Det är av stor betydelse att föreningarna har verksamhetsförutsättningar. De utför ett ovärderligt arbete då det gäller den förebyggande och hälsofrämjande verksamheten inom vårt välfärdsområde, säger Rehn-Kivi.

– Förslaget till välfärdsområdets budget visar ett underskott på ca 4 miljoner euro, vilket måste balanseras upp under åren 2025–2026, men det tror vi att välfärdsområdet kan klara av, när vi får en klarare bild av hela servicenätet. Med oss i budgetöverenskommelsen är Socialdemokraterna, De Gröna, Vänsterförbundet och Centern, säger af Hällström. 

 

Välfärdsområdesfullmäktige förväntas godkänna förslaget till budget för 2024 på sitt sammanträde den 12 december.

 

Adlercreutz: Livskraftiga gränsregioner viktiga för hela Europa

EU:s sammanhållningsmedel diskuterades under det allmänna rådets möte i Bryssel senaste torsdag. Genom att fördela dessa medel strävar man till att utjämna skillnaderna mellan olika regioner i Europa, och skapa en bättre balans mellan dem. Finland representerades av Europaminister Anders Adlercreutz. Det spända läget vid Finlands, och EU:s östra gräns uppmärksammades också under mötet.

Läs föregående artikel

SFP efterlyser bättre samarbete kring långtidsarbetslösa

Välfärdsomårdesfullmäktige i Soite sammanträdde sista gången för i år. Både budgeten för 2024 och investeringsplanen för 2025-2028 behandlades under mötet. Om budgeten håller kommer Soite att gå knappt 2 miljoner euro på plus nästa år. SFP:s fullmäktigegrupp litar på beredningen och är nöjda med helheten.

Läs följande artikel