Adlercreutz om energistrategin: Lägg inte alla ägg i en korg

Idag redogör regeringen för den nationella energi- och klimatstrategin fram till år 2030. SFP:s riksdagsledamot och vice ordförande Anders Adlercreutz varnar för enkelspårighet i energipolitiken.

– Vi kan inte lägga alla ägg i en korg, utan måste skapa en energimarknad där alla aktörer har en chans att klara sig. Alternativen kan inte begränsas till exempelvis enbart kärnkraft och bioenergi, utan vi behöver en bred palett, säger Adlercreutz.

Adlercreutz påpekar också vikten av ett rättvist beskattningssystem för att möjliggöra en mångfald av energiformer.

– Ett fungerande nät av lokalproducerad el kräver ett avancerat system för eldistribution, men också ett beskattningsförfarande som inte i onödan sätter käppar i hjulet för till exempel lokalproducerad el som används för eget bruk.

SFP i Egentliga Finlands uttalande 22.5

Kostnader för förbindelsebåtstrafiken bör även efter landskapsreformen tas ur statsbudgeten

Läs föregående artikel

Välkommet med satsningar på språkbadskunnande

SFP:s partiordförande, tidigare justitieminister Anna-Maja Henriksson lyfte vid barnträdgårdslärarutbildningslinjens dimission i Jakobstad idag upp språkbad som en fungerande lösning för språkutbildning.

Läs följande artikel