SFP i Nyland: Vi behöver kulturen och kulturbranschen behöver sin publik

Igår demonstrerade kultur- och evenemangsarbetare utanför riksdagen i Helsingfors. Kulturbranschen har drabbats hårt av coronapandemins restriktioner och kräver att branschen ska öppnas upp igen. SFP i Nylands ordförande Hanna Lönnfors anser att vi nu måste hitta lösningar så att kulturbranschen kan återgå till sitt viktiga arbete.

– Alla förstår att restriktioner har varit viktiga. Nu behöver vi ändå se framåt och ge de som jobbar inom kultur- och evenemangsbranschen en möjlighet att återuppta sin verksamhet på ett tryggt sätt, säger Lönnfors. 

– Kulturupplevelser och evenemang är väldigt viktiga för vårt välmående och välbefinnande. Våra kommuninvånare i Nyland behöver kulturen och kulturbranschen behöver sin publik. 

Lönnfors är glad att regeringen öppnar upp för evenemang utomhus, men hoppas också på lättare restriktioner för kulturupplevelser inomhus inom kort. 

– Evenemang kan tryggt ordnas inomhus med tillräckliga avstånd, bestämda sittplatser och genom att följa alla säkerhetsbestämmelser. Det är viktigt att alla branscher behandlas jämlikt i frågan om att återuppta sin verksamhet trots coronapandemin. Vaccinationsgraden stiger och antalet smittade minskar – nu finns det också förutsättningar för lättnader i restriktionerna gällande kulturbranschen, avslutar Lönnfors. 

Bergqvist: Nya läropliktslagen har glömt bort eleverna i skärgården!

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) har idag lämnat in ett skriftligt spörsmål om inkvarteringsersättningen i den nya läropliktslagen. Det har visat sig att kriterierna för att en läropliktig ska beviljas inkvarteringsersättning inte tar förhållandena i skärgården och på glesbygden i beaktande. Bergqvist frågar i spörsmålet hur situationen kunde rättas till.

Läs föregående artikel

Dags att hjälpa kulturbranschen på fötter

Kulturfältet samlades framför riksdagen på torsdagen. Coronabegräsningarna har slagit speciellt hårt mot en bransch som är helt beroende av att människor möts. Svenska riksdagsgruppen håller med kulturaktörerna. Det är verkligen dags att hjälpa branschen på fötter.

Läs följande artikel