SFP lämnade in en stark kandidatlista i Lovisa med 34 kandidater

Svenska folkpartiets kommunorganisation i Lovisa rf lämnad på tisdagen in kandidatlistan till kommunalvalet. Listan består av 34 kandidater i detta skede. Listan är mångsidig och representerar hela Lovisa.

SFP i Lovisas nominerade kandidater i kommande kommunalval  är:

 

Daniel Allén, småutrustningsansvarig

Agneta Alm, pens. socialarbetare

Otto Andersson, SFP ministergruppens specialmedarbetare

Pia Baumgartner, HvM, avdelningsskötare

Nina Björkman-Nysten, journalist

Marina Bruce,  pensionär

Helena Forsbäck-Turunen, idrottssekreterare

Barbara Grandell, specialsjukskötare, chef

Beatrice Grandell, hälsovårdare, företagare

Ben Grundström, kommissarie

Maria Grundström, organisationschef, ekon.mag.

Anders Haddas, hortonom, privatföretagare (obunden)

Miia Hento, byggnadstillsynschef, byggnadsingenjör (obunden)

Jonna Hinttaniemi, företagshälsovårdare

Annina Hollmén, farmaceut, skolgångshandledare

Kerstin Häggblom, hum.kand. journalist (obunden)

Karl af Hällström, prost

Håkan Karlsson, pensionär, fullmäktigeledamot

Kim Karlsson, jordbrukare

Mikael Karlsson, landsbygdsföretagare, agrolog

Jenna Klemettinen, butiksbiträde, försäljare

Tom Liljestrand, landsbygdsföretagare, agrolog

Gabi Lindholm, företagare

Emil Nygård, landsbygdsföretagare

Eva Sederholm, sjukskötare

Markus Sjöholm, diplomingenjör, VVS-projektledare

Sten Staffans, pensionär, f.d. VVS-planerare

Carina Stenbacka, rektor, klasslärare

Li-Lo Söderholm, pensionär, f.d. rektor

Stefan Thesslund, jordbrukare, skogsmaskinsföretagare

Roger Turku, skogsbruksråd, pensionär

Lotte-Marie Uutinen, sjukskötare, avdelningsskötare

Pieter van den Hoek, jordbrukare (obunden)

Roger Wide, skogsbrukstekniker, förtagare

 

I och med förslaget att kommunalvalet flyttas till juni kommer det ännu att finnas möjlighet att komplettera listan fram till 4.5.2021. 

– Vi har redan nu några kommande kandidater som inte fanns med på listan som lämnades in på tisdagen, så listan kommer att bli ännu starkare, säger Lotte-Marie Uutinen, ordförande för kommunorganisationen.

SFP i Helsingfors lämnade in lista med 115 kommunalvalskandidater

SFP i Helsingfors lämnade igår in sin lista med kandidater för kommunalvalet den 13.6. Totalt har SFP i Helsingfors 115 kandidater uppställda på sin lista och fram till den 4.5 är det möjligt att uppdatera listan med ytterligare nya kandidater.

Läs föregående artikel

SFP i Egentliga Finland ställer upp kandidater i nio kommuner – nu även i Lundo och Letala

Svenska folkpartiet i Egentliga Finland har lämnat in sina kandidatlistor inför kommunalvalet. SFP ställer upp kandidater i Åbo, Pargas, Kimitoön, S:t Karins, Salo, Nådendal och Reso. En stor framgång för SFP är att ha kandidater uppställda även i Lundo och Letala. Det sammanlagda kandidatantalet i Egentliga Finland den 9 mars är 144.

Läs följande artikel