SFP med i budgetöverenskommelsen i Västra Nyland: Ingen chockhöjning av hemvården, billigare vård för flera invånare och större anslag för de svenskspråkiga tjänsterna!

Västra Nylands välfärdsområdets budgetförhandlingar är slutförda. SFP ingår i överenskommelsen tillsammans med Samlingspartiet, Centern och Rörelse Nu. Övriga partier valde stå utanför överenskommelsen och lämnade förhandlingarna. Budgetdiskussionen fokuserade främst kring vårdavgifterna eftersom övriga ändringar inte kunde göras vid detta skede. Orsaken är det sk. brytningskedet där välfärdsområdet tar över all service från kommunerna som handhar det i dag.

-Det har varit svårt att lösa utmaningarna kring att hitta en balans i vårdavgifterna då nivåerna varit så olika i alla kommuner. Med den här överenskommelsen kunde vi undvika en chockförhöjning av hemvårdsavgiften i Grankulla, Kyrkslätt och Esbo. Detta hade inte skett utan SFP:s gedigna arbete. Därtill kunde vi höja nivån för närståendevården så att de nedskärningar som föreslogs inte verkställs till alla delar. I och med harmoniseringen av avgifterna betyder det här att t.ex. hemvårdsavgiften blir lägre i t.ex. Hangö, Sjundeå och Ingå. I Raseborg höjs avgiften för närståendevård rejält i en del av klasserna. SFP:s arbete har gett resultat, säger SFP:s vice ordförande Henrik Wickström som representerade SFP i förhandlingarna. 

I dagsläget har de tre olika nivåerna för närstående vård i Raseborg varit 423,61 euro – 573,44 euro – 847,22 euro. I nästa år ändras de till 423,61 – ca. 840 euro – 1474,98 euro. 

Därtill styrs extra resurser till svenskspråkiga tjänster. Även mer pengar till att avkorta vårdköerna styrs. Det görs genom extra anslag för servicesedlar.

-I budgeten ville vi lyfta fram satsningar på det förebyggande arbetet. Därtill vill vi satsa på de svenska tjänsterna och säkerställa att vård fås på eget modersmål, svenska och finska i hela området. Därtill fick HUS ett tilläggsanslag vilket tryggar servicen vid närsjukhusen, säger Wickström. 

Wickström understryker att budgeten inte innehåller stora förändringar. Fokuset är att trygga de befintliga tjänsterna i brytningsskedet. Enligt honom måste man i nästa år ta aktivare itu med utvecklingsarbetet. 

-Det är tråkigt att inte fler grupper ville vara med i överenskommelsen. Som parti vill vi inom SFP hitta kompromisser och ville tillslut försöka hitta en modell som Gröna och SDP hade kunnat acceptera. Jag anser att det är inte ansvarsfullt att låta bli att försöka hitta kompromisser, säger Wickström. 

-Vi vill ta hand om invånarnas och deras välmående. Vår ekonomiska situation är i området utmanande och därför ville vi se till att pengarna styrs till de mest utsatta grupperna. Samtidigt vill vi även trygga förutsättningarna för närservicen i hela området, säger Wickström.

Fullmäktige behandlar budgeten i december.

Torvalds: Kina på COP27 – den verkliga bromsklossen

Förenta nationernas klimattoppmöte i Sharm el-Sheikh, Egypten, gick rejält över planerade tiden och avslutades först på söndagen. Förhandlingarna präglades av svåra diskussioner kring en fond för förluster och skador och EU:s tveksamhet kring fondens etablering har fått kritik. Nils Torvalds (SFP/Renew), som deltog i konferensen som en del av Europa-parlamentets delegation, riktar skarp kritik mot Kinas roll i försvårandet av förhandlingarna.

Läs föregående artikel

Torvalds: Äntligen ett steg mot att ta på allvar den kritiska infrastrukturens sårbarhet

De senaste sabotagen av kritisk infrastruktur i Europa har utan tvekan visat EU:s sårbarhet att stå robust mot utländska hot.

Läs följande artikel