SFP på Den stora finlandssvenska kryssningen

Svenska folkpartiet deltar i många program under Den stora finlandssvenska kryssningen, som går av stapeln under veckoslutet.

FREDAG

 

Har nedräkningen startat för Finlands kommuner?

Med Siv Sandberg, kommunforskare vid Åbo Akademi och riksdagsledamot Mikaela Nylander.

Hälften av pengarna, uppgifterna och personalen försvinner från kommunerna i vård- och landskapsreformen. Vad blir kvar? Är det en stympad eller en blomstrande kommun? Vad sker med demokratin när inflytande och förvaltning fördelas på tre nivåer; kommunerna, landskapen och staten?

16–16.45, AUB, däck 10

 

Från jord till bord till mun

Med Marthaförbundet och SLC. Riksdagsledamot Mats Nylund deltar. Varifrån kommer maten? Hur smakar den? Hur väcka familjens intresse att äta mera mångsidigt? Kom med och utforska livsmedel från jord till bord till mun under en workshop tillsammans med SLC och Marthaförbundets projekt Tack för maten!

16–16.45, Rum B51, däck 10

 

Vad händer i landskapen just nu?

Med Göran Honga, förändringsledare för vårdreformen i Österbotten och riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi

Om ett halvt år ska landskapen påbörja sin verksamhet. Hur växer de fram? Finns det tillräckligt med tid att hinna skapa de nya strukturerna? Hur hanterar man förändringsmotståndet? Hur bygger man upp ett fungerande samarbete mellan kommuner och landskap?

17-17. 45, AUB, däck 10

 

Behöver man tala sanning i politiken? Arrangör: Svensk Utveckling

Med pol.lic. Linnea Henriksson, journalisten Susanna Ginman och Svenska riksdagsgruppens ordförande Stefan Wallin. Moderator är riksdagsledamoten Mats Löfström. Ordnas i samarbete med Svensk Utveckling r.f.

17-17. 45, AUS, däck 10

 

Är appar räddningen för att få folk i rörelse?

Med Eva-Lotta Backman-Winquist, ombudsman FSI, Thomas Blomqvist, riksdagsledamot, Christel Björkstrand, generalsekreterare, FSI, Glenn Lindholm, enhetschef FSI och moderator Stina Heikkilä, enhetschef FSI.

En diskussion om aktivitet, träning, skola och barn. Hur ska de nya rekommendationerna om tre timmar rörelse för barn implementeras i vardagen? Vad kan politiker, FSI som centralorganisation, föreningar och skolor göra?

17-17. 45, Rum B61, däck 10

 

Tänker den etiska konsumenten mer med plånboken eller med hjärtat?

En diskussion om hållbarhet och hållbara val i vardagen

Riksdagsledamot och arkitekt Anders Adlercreutz diskuterar tillsammans med Lundias VD, Michaela von Wendt under ledning av Svensk Ungdoms Anna Abrahamsson hur man kan göra hållbara val i vardagen.

18-18.45, Rum B51, däck 10

 

LÖRDAG

 

Feministiskt självförsvar

Med Ylva Larsdotter och Catariina Salo och Svenska Kvinnoförbundet samt riksdagsledamot Eva Biaudet.

Feministiskt självförsvar är mer än fysiskt självförsvar; det mentala och verbala självförsvaret är lika viktigt. Vi diskuterar och praktiserar systerskap och problematiserar könsmaktsordningen. Under workshopen kommer vi att ta upp bakgrunden till feministiskt självförsvar, vad vi gör under träffarna, härskartekniker och feminism.

9-9.45, Rum B41, däck 10

 

10.00–11.15

Framtiden för Svenskfinland – hur ser den ut?

Med SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson, Folktingets ordförande Thomas Blomqvist och redaktör Anne Suominen samt minister Ole Norrback.

Under de senaste åren har de svenska strukturerna gång på gång fått ge vika. Vad har vi kvar och hur kommer det att se ut i framtiden?

Har den offentliga sektorn kapacitet att betjäna oss finlandssvenskar?

Auditoriet, däck 10

 

11.30 – 12.00

Struntar regeringen i finlandssvenskarna?

Är svenskan på undantag i regeringen? Anna-Maja Henriksson och redaktör Anne Suominen diskuterar under Mattias Fagerholms ledning konsekvenserna av regeringens beslut med tanke på det svenska i Finland. Tankesmedjan Agenda publicerar under våren en rapport där regeringens beslut synas med finlandssvenska glasögon.

Upstairs, däck 9

 

12.00–13.00

Politik nära dig

Kom och träffa Svenska riksdagsgruppen. På plats: Anna-Maja Henriksson, Stefan Wallin, Mikaela Nylander, Mats Löfström, Mats Nylund, Joakim Strand, Thomas Blomqvist, Veronica Rehn-Kivi, Anders Adlercreutz och Eva Biaudet.

Upstairs, däck

Henriksson: Svensk- och finskspråkiga finländare ska ha samma rättigheter

Svenska Yle skriver idag att en svenskspråkig har nekats rättshjälp på grund av sitt modersmål. Efter en uppmaning av Östra Nylands rättshjälpsbyrå att vända sig till en privat advokat har han därefter blivit nekad stöd för att kunna använda denne.

Läs föregående artikel

SFP i Salo ingår valförbund

SFP i Salo regionen r.f. och Keskustan Salon kunnallisjärjestö undertecknade 25.1.2017 avtal om valförbund inför det kommande kommunalvalet 2017.

Läs följande artikel