SFP:s fullmäktigegrupp i Vanda och Kervo välfärdsområde har fördelat sina platser

På måndagen den 21 februari kom SFP:s fullmäktigegrupp i Vanda och Kervo välfärdsområde överens om fördelningen av sina förtroendeposter i välfärdsområdets nämnder och sektioner. I platsfördelningen har man beaktat könsbalansen, personliga röstetal och representation från både Vanda och Kervo.

– Jag är mycket nöjd med helheten och de förtroendeposter som tillfaller SFP, säger fullmäktigegruppens ordförande Patrik Karlsson. I och med att vi är i ett valförbund med Samlingspartiet har vi förhandlat om posterna som en gemensam grupp. Samarbetet har fungerat smidigt och vi har lyckats få de poster vi önskat.

Fullmäktigeledamot Patrik Karlsson (Vanda) föreslås bli ordförande och fullmäktigeledamot Hanna Holmberg-Soto (Vanda) ordinariemedlem i nationalspråksnämnden. Jan-Peter Sjöroos (Kervo) föreslås bli ordinariemedlem i revisionsnämnden, och Carola Bäckström (Vanda) i sektionen för vuxensocialarbete och funktionshinderservice. Mona Lanaeus (Vanda) föreslås bli fjärde ersättare i välfärdsområdesvalnämnden.

Som personliga ersättare föreslås Thomas Elfgren (Vanda) och Frida Forsblom-Prittinen (Vanda) i nationalspråksnämnden, Jan-Erik Eklöf (Vanda) i revisionsnämnden och Anna-Stina Suhonen-Malm (Vanda) i sektionen för vuxensocialarbete och funktionshinderservice.

Bergqvist: Säkerheten på vajerfärjor kommer att förbättras

Framöver kan alltfler vajerfärjor använda sig av så kallade virtuella vajrar. Genom ett lagförslag som behandlas i riksdagen på fredagen är det möjligt att i större omfattning än för närvarande ta i bruk virtuella styrsystem som ersätter vajerfärjornas fysiska styrlinor. Riksdagsledamot och medlem i riksdagens kommunikationsutskott, Sandra Bergqvist (Sfp), är nöjd med moderniseringen av nuvarande lag.

Läs föregående artikel

Bergqvist: Vi behöver riktade åtgärder för de som drabbas hårdast av bränsle- och energipriserna

Riksdagen förde idag debatt om den interpellation som väckts mot regeringen om bränsle- och energipriserna. I sitt gruppanförande betonade riksdagsledamot Sandra Bergqvist (Sfp) vikten av riktade åtgärder för att hjälpa dem som nu är mest utsatta.

Läs följande artikel