SFP:s partistyrelse sammankom för att höra en lägesrapport beträffande regeringen

Svenska folkpartiets partistyrelse sammankom på torsdagen för att få en lägesrapport av partiordförande Anna-Maja Henriksson beträffande det aktuella läget för regeringen. Mötet hade inga beslutsärenden.

– Avsikten med mötet var att ge en lägesöversikt för partistyrelsen så att man inte är beroende av rapporteringen i media. Partistyrelsen förenar sig i riksdagsgruppen ställningstagande från senaste vecka (14.7) och konstaterar att läget är oförändrat. Diskussionerna fortsätter i regeringens ordförandekvartett, konstaterar partiordförande Anna-Maja Henriksson.

Otto Andersson betonar vikten av partiers konkreta handlingar i dagspolitiken

Den pinfärska riksdagsledamoten Otto Andersson är ingen novis varken då det gäller regeringsförhandlingar eller politik och de pågående regeringsförhandlingarna är inte hans första. I förhandlingarna finns det sammanlagt åtta reformbord där olika frågor diskuteras. Varje bord är indelat i olika undergrupper, vissa mindre och andra mer omfattande. Som huvudförhandlare för bord tre, “Arbete skapar välfärd”, har Andersson spelat en central roll och också varit engagerad i varje undergrupp. Vid bordet förhandlar man om sysselsättningsåtgärderna, arbetsmarknads­reformer, socialskyddet, arbetslagstiftning och internationell rekrytering.

Läs föregående artikel

Adlercreutz: Utan en stark inre marknad kan EU inte påverka globalt

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz deltog på torsdagen i en diskussion om Europas och Afrikas ekonomiska förhållande på Wasa Future Festival tillsammans med bland annat kommissionär Jutta Urpilainen. Adlercreutz lyfte upp vikten av gemensamma spelregler för att unionen ska vara en attraktiv handelspartner.

Läs följande artikel