Sök ny valfrihetsmodell

Regeringen bör ta timeout och bereda valfrihetsmodellen på nytt. Det underströk partiordförande Anna-Maja Henriksson (SFP) i riksdagens debatt om vårdreformen på tisdagen.

– Valfriheten kan förverkligas på tiotals olika sätt. Regeringen har valt att ta den svåraste vägen. Enligt regeringens modell ska bolagiseringen av den offentliga vården ske i stor skala och allt på en gång. Vår grupps entydiga slutsats är att regeringens valfrihetsmodell är för invecklad, den skapar massiv byråkrati och den hotar att höja vårdkostnaderna – trots att man försöker säga motsatsen.

Henriksson tvivlar på att en ny förvaltningsnivå är det rätta svaret. Det som patienten behöver är välordnad och sakkunnig vård på rätt ställe.

– Det regeringen håller på att skapa handlar inte om någon verklig självstyrelse för landskapen. Man konfiskerar pengarna och beslutsmakten från kommunerna och erbjuder statsstyrda landskap i stället – det är inte heller svårt att förutse att landskapen direkt från början kommer att brottas med ett stort demokratiunderskott, säger Henriksson.

Avstå från tvångsutvisningar till Afghanistan!

Enligt uppgifter kommer Finland att i natt tvångsutvisa asylsökande till Kabul, trots att Afghanistan enligt FN inte är ett säkert land.

Läs föregående artikel

Biaudet: Tredje sektorn behövs inom vården

Bristerna inom hemvården på svenska i Helsingfors har lett till en anmälan till justitieombudsmannen. Tredje sektorn har haft en avgörande roll i att kompensera för den offentliga sektorns brister i bland annat åldringsvården på svenska.

Läs följande artikel